ירמיה פרק א'

ירמיה הנביא פרק א והקדמה ירמיה הינו הנביא העיקרי ביהודה בתקופה הרוחנית העכורה ביותר שהובילה להריסתה והגליית בני יהודה בבלה. תקופת פועלו ביהודה ארכה מהשנה ה 13 ליאשיהו (627-) עד לאחר שהבבלים הגלו את יהודה בבלה בשנת 586 לפני הספירה (לט 40,52). לאחר פלישת הבבלים ליהודה בשנת 586 לפנה"ס, נאלץ ירמיה לרדת מצריימה עם חלק משארית יהודה (ירמיה מג 44). לפיכך, ירמיה המשיך לשרת גם בשנת 570 לפנה"ס. אם ירמיה היה זה שגם כתב את [...]

2017-02-27T06:18:20+02:00

ירמיה פרק ב'

ירמיה פרק ב: המסר הראשון של ירמיה הנביא ירמיה הנביא פרק ב: המסר הראשון של ירמיה חלוקת פרק ב: אלוהים מפציר בישראל המשרכת דרכיה: המסר הראשון של ירמיה. א. המשל: עם ישראל ככלתו של אלוהים האב המנסה לרצות את בעלה (ב 1-3). ב. הסטייה אחר אלילי הגויים (4-13, 18-30, 33-37) "הכלה" סרחה דרכיה והלכה אחר אלילי הגויים. נטשה מקור מים חיים לטובת הבל. ישראל הפכה לאשה בוגדת האשמה בחטאים רבים. 1. תיאור חטאיי ישראל (4-13, [...]

2017-02-27T06:23:01+02:00

ירמיה פרק ג'

ירמיה פרק ג: יהודה הבוגדת וישראל המורדת ירמיה פרק ג פסוקים 1-14 כותרת הפרק: יהודה הבוגדת וישראל המורדת: נושא הדרשה: נאמנותו הבלתי מעורערת של אלוהים לעמו ישראל [לבחיריו] ירמיה הנביא מסיים את פרק ב' בתיאור מפורט וצבעוני ביותר של חטאות בני יהודה. ירמיה השתמש בתיאורים סמליים, מטאפוריים רבים כדי לציין את עומק חטאי יהודה וריחוקה מאלוהים: - חציבת בורות ריקים שאינם מכילים מים - עם ישראל כעבד במקום בן לאלוהים - מי שיחור ומי נהר… [...]

2017-02-27T06:25:17+02:00

ירמיה פרק ז'

ירמיה ז' פסוקים 1-15: הקריאה ליהודה להיטיב את דרכה ירמיה פרק ז: 1-15. [פרקים ז'-י': אלילות ותוצאותיה.] רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה קורא ליהודה להיטיב את דרכיהם ומעלליהם. כותרת הדרשה: אל תשאו את שם אלוהים לשווא. רעיון מרכזי של הדרשה: דתיות חיצונית אינה מחפה על שום חטא, אלא היא מתכון לאסון. חלוקת הפרק: א. אלהים מצווה על ירמיה לקרא מסר בשער בית המקדש (ז' 1-2) ב. על מה מתלונן אלוהים? (ז' 3-8) 1. אל תבטחו [...]

2017-02-27T06:30:47+02:00

ירמיה פרק ח'

ירמיה פרק ח' 4-23: תלמדו מהחיות! ירמיה פרק ח 4-23. [פרקים ז'-י': אלילות ותוצאותיה.] רעיון מרכזי של הטקסט: עונשו של אלוהים על יהודה עבור חטאותיה כותרת הדרשה: תלמדו מהחיות. אל תכרתו את הענף עליו אתם יושבים! רעיון מרכזי של הדרשה: פרי הביאושים של לימוד שקרי חלוקת הפרק: א. ירמיה מוכיח את העם על אי החזרה בתשובה, ואת מנהיגיו החושבים את עצמם לחכמים והמסלפים את דברי התורה (ח 4-12). 1. עקשנות העם – איוולת המנוגדת אף [...]

2017-02-27T06:32:15+02:00

ירמיה פרק י"ג

ירמיה פרק יג': שכר הגאווה – גלות! ירמיה פרק י"ג. לקחי משלי חגורת הפשתן ונבלי היין. רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים מזהיר את בני יהודה מזלזול בו והתמדתם בדרך הדתיות המסולפת. כותרת הדרשה: שכר הגאווה – גלות! רעיון מרכזי של הדרשה: אלוהים הוא עורק החיים והחיוניות של ישראל חלוקת הפרק: א. משל חגורת הפשתן (י"ג 1-11). 1. הוראת אלוהים לירמיה (1-7) 2. נמשל חגורת הפשתן (8-11) ב. משל נבל [כד] היין (י"ג 12-17) 1. תיאור [...]

2017-02-27T06:34:22+02:00

ירמיה פרק י"ז

ירמיה פרק יז' 1-18: ברוך הגבר! ירמיה פרק י"ז 1-18 חטאת יהודה חקוקה על ליבה. רעיון מרכזי של הטקסט: הצרות והסבל הבאים על יהודה נובעים מנטישתם את תורת אלוהים וביטחונם באדם. כותרת הדרשה: ברוך הגבר הבוטח באדוני! רעיון מרכזי של הדרשה: אל תבטחו באדם אלא באלוהים. מקווה ישראל – יהוה! חלוקת הפרק: א. חטאת יהודה ועונשה (י"ז 1-4). 1. האם הפכנו להיות עבדים נרצעים לתורות השקר? 2. האם ה' ישמע לזעקת החרטה של שארית ישראל? [...]

2017-02-27T06:36:02+02:00

ירמיה פרק י"ח

ירמיה פרק יח: ישראל כחומר ביד היוצר ירמיה פרק יח ישראל כחומר ביד היוצר רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים הוא היוצר של עם ישראל ומכאן גם הגורם הריבוני שקובע את ייעודו. כותרת הדרשה: כחומר ביד היוצר! רעיון מרכזי של הדרשה: שימחו ביודעכם את ייעודכם ופעלו למימוש תשועתכם למען תתברכו. חלוקת הפרק: א. המשל: כחומר ביד היוצר (יח 1-4). 1. מה מיוחד בחומר שהקדר משתמש בו ומדוע נשלח ירמיה לקדר ולא לנגר או נפח? ב. הנמשל: [...]

2017-02-27T06:52:41+02:00

ירמיה פרק כ"ג

ירמיה פרק כג פסוקים 1-8: הרועה הטוב ירמיה פרק כג פסוקים 1-8 הרועה הטוב – תקוות ישראל רעיון מרכזי של הטקסט: תוכחה לרועי ישראל (למנהיגות הלאומית) ובשורת ישועה, תקווה ושלום לעתיד. כותרת הדרשה: הרועה הטוב – תקוות ישראל. רעיון מרכזי של הדרשה: תקוות ישראל היא ברועה הטוב שאלוהים יעניק – צדקנו – כי רק בו וממנו יתגשמו כל ההבטחות שהעניק אלוהים לישראל. חלוקת הפרשה (פסוקים 1-8): א. רועים מאבדים (כג 1-4). 1. מדוע אלוהים מכנה [...]

2017-02-27T06:54:08+02:00

ירמיה פרק כ"ד

ירמיה פרק כד': בטח וציית ירמיה פרק כד משל התאנים הטובות והרקובות רעיון מרכזי של הטקסט: משל התאנים הטובות והרקובות: מסר לבני יהודה שנשארו בירושלים או נסו למצרים: בל תחשבו שניצלתם – כל אלו שברחו מהוראת אלוהים ימותו. כותרת הדרשה: בטח וציית! רעיון מרכזי של הדרשה: ירמיה באזהרה אחרונה ואיום על הנשארים בירושלים שסרבו להיכנע לבבלים – נגזרתם מטובו של אלוהים. טובת ה' היא למצייתים לו באמונה. א. משל התאנים הטובות והרקובות: (כד 1-3). 1. [...]

2017-02-27T06:56:11+02:00

כותרת

עבור למעלה