ירמיה פרק כ"ה

ירמיה פרק כה פסוקים 1-14: אל תתעלמו מדבר אלוהים ירמיה פרק כה פסוקים 1-14 הנבואה אודות גלות בבל רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה הנביא מפרט את הסיבה בעטיה אלוהים מעניש את יהודה ועמים נוספים בשכנות ליהודה, בתבוסה וגלות לבבל, שתיארך עד לנפילת בבל. כותרת הדרשה: אל תתעלמו מדבר ה'! רעיון מרכזי של הדרשה: גלות יהודה נבעה מתוצאה ישירה מהתרסה מכוונת של בני יהודה נגד אלוהים לאורך שנים רבות. א. החסד: אורך התקופה בה נציגי ה' [...]

2017-02-27T07:38:44+02:00

ירמיה פרק כ"ט

ירמיה פרק כ"ט: בשלומם שלומכם ירמיה פרק כט בשלומם שלומכם רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה שולח איגרת לגולים בבבל לחזק את אמיתות הנבואה בנוגע לגלותם. הגלות ארוכה ועליהם להמשיך בחיים רגילים בגולה. בנוסף, נביאי השקר מוקעים. כותרת הדרשה: בשלומם שלומכם! רעיון מרכזי של הדרשה: היצמדו לדבר אלוהים והתרחקו מנביאי השקר. השתקעו בבבל, היו נתינים נאמנים ומלאי עדות כי בשלום בבל שלומכם. קיצור פרק כ"ו: פרק כ"ו מתמקד בקורות ירמיהו בראשית ימי מלכות יהויקים. יהויקים בן [...]

2017-02-27T07:40:13+02:00

ירמיה פרק ל'

ירמיה פרק ל' ירמיה פרק ל' שיקום עם ישראל ונחלתו דרך השותפות בברית החדשה (פרקים ל – לג) רעיון מרכזי של הטקסט: הנביא ירמיה מנבא אודות שיקומה הרוחני והפיזי של ישראל כעם ונחלה. כותרת הדרשה: שיקום עם ישראל וארץ ישראל רעיון מרכזי של הדרשה: עם ישראל ייכנע לתנאיו של אלוהים רק לאחר סבל וצרות שלא חווה מעולם. עוצמת הצרות כגודל העיקשות של עם ישראל וכלל בני האדם. בפרקים ל-לג הנביא ירמיה מתמקד על שיקום עם [...]

2017-02-27T07:41:38+02:00

ירמיה פרק ל"א

ירמיה פרק ל"א – הברית החדשה ירמיה פרק ל"א: פרק הסיום של שיקום עם ישראל שיקום עם ישראל ונחלתו בעתיד (פרקים ל – לג) רעיון מרכזי של הטקסט: הנביא ירמיה מנבא אודות שיקומה הרוחני והפיזי של ישראל כעם ונחלה. העם והנחלה יחוו את מלוא הברכות בכניסה לברית החדשה. אמינותו של אלוהים מבוססת על ההבטחות הללו. כותרת הדרשה: הברית החדשה – פרק הסיום של שיקום שארית ישראל רעיון מרכזי של הדרשה: אלוהים מוכיח ומזקק את עם [...]

2017-02-27T07:43:00+02:00

ירמיה פרק ל"ב

ירמיה הנביא פרק ל"ב: נדל"ן ציון לנצח לציון. ירמיה פרק ל'ב (פרק 32) שיקום עם ישראל ונחלתו בעתיד (פרקים ל – לג) כותרת הדרשה: נדל"ן ציון לנצח לציון! רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים מצווה על ירמיה לרכוש חלקת אדמה של בן משפחתו בענתות. אלוהים מוכיח דרך "אמצעי המחשה" – רכישת חלקה בענתות במהלך המצור הבבלי על ירושלים, שבני ישראל עתידים לחזור ליהודה וערך הנחלה רב, למרות הגלות המיידית. אלוהים חוזר ומדגיש את הבטחתו לישועת עם [...]

2017-02-27T07:47:07+02:00

ירמיה פרק ל"ג

ירמיהו פרק ל"ג: שיקומה ושיגשוגה של ירושלים ועם ישראל ירמיה פרק ל'ג (פרק 33) אלוהים מאשרר את מחויבותו לקיים את ההבטחות לבית דוד, לעם ישראל, לכוהנים ולארץ ישראל. בפרקים ל-לג הנביא ירמיה מתמקד על שיקום עם ישראל והנחלה הכתוב בפרקים ל-ל"ג מהווה תשובה והתגשמות של הנאמר ב: א. בפרק א 10 אמר אלוהים לירמיה: "ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע…" ב. בפרק כ"ט 10-11 אמר אלוהים שיש [...]

2017-02-27T07:48:50+02:00

ירמיה פרק ל"ה

ירמיה פרק ל"ה: כבדו את האב ירמיה פרק ל'ה (פרק 35) כיבוד אב – ראו כמוהם ועשו. האירוע המתואר בפרק ל"ה נכתב בתקופה המוקדמת של שירות הנביא ירמיה. מדובר בעת מלכות יהויקים בן יאשיהו. יהויקים מלך ביהודה בין השנים 609-597 לפנה"ס. מדוע אם כן יכניס ירמיה את האירוע הזה שהתרחש יותר מעשר שנים לפני האירועים המתוארים בפרק ל"ד? הסיבה היא הנושא! בפרק ל"ד, המלך צדקיהו, השרים והעשירים בעם, התנהגו בדרך נפשעת של חוסר כבוד לאלוהים [...]

2017-02-27T07:50:02+02:00

ירמיה פרקים מ"ב – מ"ה

ירמיה פרקים מ"ב-מ"ה ירמיה פרק מ"ב – מ"ה (פרקים 42-45) קפצנו לפרק מ"ב. מה פספסנו? הרבה! בשנה האחת עשרה למלכות צדקיהו, בחודש הרביעי (חודש אב) ביום התשיעי לחודש, של שנת 586 לפנה"ס, הובקעו חומות העיר, נשרף בית המקדש ושאר בתי העיר. [המצור החל בשנה התשיעית לצדקיהו בחודש העשירי), ז"א שהמצור כולו נמשך שנה וחצי (ראה פרק ירמיה ל"ט, מל"ב כ"ד 20 – כ"ה 21, ירמיה נ"ב 3-30, דהי"ב ל"ו 17-21). צבא בבל הגלה חלק מתושבי [...]

2017-02-27T07:51:55+02:00

ירמיה פרק מ"ו

ירמיה פרק מ"ו: נבואות אודות תבוסת מצרים ירמיה מ"ו: נבואות ירמיה על מצרים תוכן עניינים: ירמיה פרק מ"ו סדרת נבואות על עמי האיזור: מצרים – נבואה אודות הקרב המפורסם בהיסטוריה: קרב כרכמיש א. המועד ושמות המשתתפים: (פ. 1-2): מצרים ובבל. פרעה נכו מובס על ידי נבוכדנאצר מלך בבל על גדות נהר הפרת. ב. הסיבה לתבוסה – גאווה (פ. 3-4, 7-9): מצרים הובסה בשל יהירותה והכרזתה שתביס כל אויב. ג. הבהלה (פ. 5-6) [13-18]: 1. פחד [...]

2017-02-27T07:53:12+02:00

כותרת

עבור למעלה