אם ישוע הוא המשיח, מדוע הרבנים לא מאמינים בו?

השאלה אם ישוע הוא המשיח איננה שאלה פתוחה בין יהודים. כל מה שרב כלשהו יכתוב על האמונה המשיחית יהיה מבוסס על ההנחה שישוע איננו המשיח ושהברית החדשה איננה דבר אלהים המושרה כמו התורה המושרית. מצויידים בהנחות מוקדמות ובמורים שכאלה, יהודים שילמדו על המשיחיות בהכרח יגיעו גם הם לאותה מסקנה שישוע איננו המשיח. בשל מעמדם בין קהל ישראל, מעטים הם הרבנים שיבחנו את הנושא בפתיחות או באהדה. יש סיבה לחוסר פתיחות זו. אם נרצה לתאר [...]

2019-05-08T12:31:17+03:00

איך אתם יודעים שישוע הוא המשיח?

כל מה שאנו יודעים לבטח אודות המשיח נובע מתוך הכתוב בכתבי הקודש, תנ"ך וספר הברית החדשה. זהותו ופועלו של המשיח המובטח כתובים בפירוט רב בנבואות אודותיו לאורך דפי התנ"ך. לדוגמא: המשיח ייוולד לעלמה [הכוונה לאשה בתולה] (ישעיה ז 14, מתי א 18, 23). הוא ייוולד בבית לחם אפרתה (מיכה ה 1, מתי ב 1, לוקס ב 4-7). ייכנס לירושלים כשהוא רכוב על עיר בן אתונות (זכריה ט 9, יוחנן יב 14-15). יהיה טהור וללא [...]

2019-05-08T12:33:33+03:00

איך אתם יכולים להאמין בישוע ולקרוא לעצמכם יהודים?

ובכן, אנחנו קוראים לעצמנו גם יהודים וגם משיחיים (ויש בינינו גם כאלו שקוראים לעצמם נוצרים) הדעה שאלה הן שתי מסגרות נפרדות המנוגדות זו לזו היא טעות שנובעת מחוסר סובלנות ומדעות קדומות. הויכוח בנושא "מי הוא יהודי" ממשיך להסעיר את עם ישראל. אין הסכמה אם צריך להגדיר יהדות על פי קני מידה דתיים; תרבותיים, על פי מוצא, או פשוט לפי דעת הרוב. לעומת זאת, בכתבי הקודש יהודי הוא אדם שנמנה על צאצאי אברהם, יצחק ויעקוב, [...]

2019-05-08T12:39:38+03:00

איך אתם יכולים להאמין בברית החדשה? זה ספר מסוכן ומלא אנטישמיות!

את ספר הברית החדשה (המתאר ברית חדשה שה' הבטיח בפי ירמיהו לאבותינו) יש לקבל כפי שהוא: ספר יהודי שנכתב כמעט כולו בידי יהודים. את רוב המושגים בברית החדשה אי אפשר להבין בלי הרקע התנ"כי שלהם. לפני שנים מספר היה מקובל לטעון שחלק גדול ממנו מכיל רעיונות לא יהודיים אלא יווניים. אבל לאחרונה הראה מחקר יסודי את המקורות היהודיים של כל מה שמופיע בברית החדשה. הצצה בכמה מפסוקי הבריה"ח מראה בבירור את רקעו היהודי: "ספר [...]

2019-05-08T12:44:32+03:00

אני חושב שסך הכל אני בן אדם טוב, זה לא מספיק?

  לומר לך את האמת, אם כל בני אדם היו טובים בעיני אלהים, איש לא היה זקוק לישוע ואנחנו לא היינו צריכים להשקיע מאמצים בהכנת חוברות מעין אלו. מחבר מזמורי תהלים אמר לפני זמן רב ש"אין עושה טוב, אין גם אחד". ודאי, רובנו לא רוצחים או גנבים או עושים מעשים דומים. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו שאנו אנשים הגונים שלא זקוקים לשינויים גדולים בחיינו. אבל התמונה שהכתובים מתארים בפנינו אחרת: אפילו הטובים בינינו הם [...]

2019-05-08T12:47:47+03:00

אם אתם עדיין יהודים, האם אתם מקיימים את מצוות התורה?

ובכן, יש בינינו המקיימים את תורת משה יותר ויש שמקיימים פחות, בדיוק כמו בשאר העם היהודי. אבל אלה ששומרים את מצוות התורה עושים כן מתוך הכרה שברית סיני איננה מחייבת עוד את עם ישראל. ירמיהו ניבא שיבוא יום בו: "וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם, נאום ה'" (ירמיה ל"א 31-32). רבים [...]

2019-05-08T12:50:20+03:00

מדוע אתם מנסים לשכנע את כולם בצדקת האמונה שלכם?

הקביעה החוזרת ונשנית ש"יהודים לא מטיפים" אולי משקפת את נטיית הקהילה היהודית בת-זמננו, אבל זו לא היתה ההשקפה היהודית בעבר. אנציקלופדיה יודאיקה קובעת בבירור שיש עדות רבה לכך שגויים רבים התגיירו בתקופת בית שני, במיוחד לקראת סוף תקופה זו. היא מציינת שמקרה חריג ויחיד של המרת-דת כפויה ליהדות היתה המרת דתם של המוני האדומים בתקופת שלטונו של יוחנן הורקנוס. בני ישראל עסקו רובם ככולם בהפצת אמונתם ורבנים רבים ומכובדים התגאו בכך שבין חשובי תלמידיהם [...]

2019-05-08T12:52:45+03:00

האם עם ישראל הוא העם הנבחר גם היום?

בוודאי. בחירתו של אלוהים את עם ישראל נובעת מתוך כוחו הריבוני וחכמתו האינסופית. אלוהים הבטיח לאברהם בברית חד צדדית, ז"א, ברית שרק אלוהים מחוייב למלא אחר ההבטחות שניתנו בה, שיקים ממנו עם ולעם זה אלוהים הבטיח נחלה ארצית, את ארץ ישראל השלמה (בראשית יב, טו). למשה רבינו אלוהים אמר שעם ישראל עתיד להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש בקרב העמים (שמות יט 5-6). אלוהים אינו נתון להפתעות ואינו מתחרט על בחירתו (אל הרומים יא 29). [...]

2019-05-08T12:54:59+03:00

האם זה נכון שיהודים משיחיים מאמינים בקיום שלשה אלהים?

לא ולא! זהו סילוף מאד נפוץ שטוען כי יהודים מאמינים באלהים אחד, בעוד שמשיחיים מאמינים בשלשה. האמת היא שמשיחיות מאמינה באל אחד בדיוק כמו היהדות! על פי המשיחיות, את קיומו של האלהים האחד הזה בן אדם בר-תמותה אף פעם לא יוכל להבין במלואו. הדרך הקרובה ביותר לאמת כדי לתאר את קיומו היא לומר שאלהים קיים בשלוש אישויות (צורת רבים של "אישיות"). אמונה זו לא מתבססת על הנחות פילוסופיות אלא על כתבי הקודש – גם [...]

2019-05-08T13:00:48+03:00

איך אנו יודעים שהתנ"ך והברית החדשה הם כתבי הקודש היחידים של אלוהים לבני האדם?

א. ספרי התנ"ך והברית החדשה נכתבו על פני פרק זמן של כ- 1500 שנים על ידי כ-30 מחברים שונים. כל  המחברים, גם שחלקם לא הכירו זה את זה, או חיו באותה תקופה, כותבים את אותו המסר, ונבואותיהם מתחברות לתצרף מושלם המוכיח שרוח אלוהים הניע אותם לומר את שאמרו. מסיבה זו גם כן ניתן לומר שאין כל חשש שקיימת קונספירציה או תוכנית זדונית על ידי המחברים. ב. בתנ"ך קיימות מאות נבואות קצרות מועד, ז"א כאלו שהתגשמו במאה [...]

2019-05-08T13:02:29+03:00

כותרת

עבור למעלה