אל העברים פרק י"ב

אל העברים פרק י"ב  כאשר אנו לומדים כל פרק, נעצור מדי פעם ונזכיר לעצמנו את התכלית לכתיבת האיגרת. רדיפות, צרות, קשיים ולחץ היו מנת חלקם של המאמינים ברומא. אותם מאמינים מרקע יהודי החלו לבחון את האפשרות לחזור לחיק היהדות הרבנית, בין אם מהרצון להתחמק מהרדיפות נגד המאמינים בישוע, ובין אם נתערערה אמונתם בישוע בגלל כובד הצרות – ז"א – חילחלה לליבם הטענה, שאז וגם היום מזכירים לנו בני עמנו ללא הרף: שכל צרה ואסון בחיינו, [...]

2017-03-09T11:07:47+02:00

אל העברים פרק י'

אל העברים פרק י'  הסכנה בפרק י' היא מהשכחה של תכלית כתיבת האיגרת. אנו במרחק של שני פרקים מציון הסיבה לכתיבתה ולכן לפני שאפרט את הפסוקים בפרק י', הבה נתרענן שוב… הנמענים העברים אשר ברומא, החלו לסור מדרך האדון ולהצטרף לבתי הכנסת הרבניים. מה התרחש באותו הזמן? תחת הנהגתו של הקיסר נרון החלו רדיפות קשות נגד המאמינים. מכיוון שהאמונה המשיחית לא נחשבה לדת חוקית באימפריה הרומית, היה נוח גם לקיסר להטיל את כל צרותיה של [...]

2017-03-09T11:06:50+02:00

אל העברים פרק ט'

אל העברים פרק ט' האדון ישוע – הכוהן הגדול במשכן השמיימי המשכן הארצי בהשוואה למשכן השמיימי   בפרק ח' המחבר שיגר אותנו לעבר הנושא המרכזי – עליונות השירות של ישוע ככוהן גדול שלנו. המחבר ציין בקצרה את המשכן השמיימי, את הזבח שמיימי, (ח' 3,5), ובאופן ברור ושאינו משתמע לדו פנים, הוא הבהיר שהברית החדשה עומדת במקום קודמתה (ח' 6-13). פרק ט' 1 – י' 18, המחבר מציג בפירוט רב איך קורבנו של ישוע לכפרת חטאי [...]

2017-03-09T11:05:35+02:00

אל העברים פרק ח'

אל העברים פרק ח'   כאשר המחבר הגיע לפרק ח', הוא הבין שיש צורך לעשות הפסקה קלילה כדי לסכם את מה שנאמר. אחרי הכל, הנושא אינו פשוט, וקל מאוד לצאת מריכוז ולאבד את תכלית המסר. בדרך זו הוא שומר על עירנות השומעים ומוודא שהם לא שוכחים את העיקר שהוא רוצה ללמד ולהבהיר. בשני הפסוקים הראשונים של פרק ח' המחבר מסכם את שנאמר בעיקר עד כה: מה יש לנו בעיקר עד כה בכל הקשור לישוע ככוהן [...]

2017-03-09T11:04:40+02:00

אל העברים פרק ז'

אל העברים פרק ז' כהונתו של ישוע על פי דברתי מלכי-צדק, נעלה מכהונת הלוי אלו הנושאים אותם נלמד בפרק ז' עליונותו של מלכיצדק (ז' 1-10) עליונותו של הכוהן הגדול שלנו שמשרת על פי דברתי מלכי צדק (ז' 11-28) עליונותו של מלכיצדק (ז' 1-10) מלכי-צדק זה, מלך שלם, כהן לאל עליון, אשר יצא לקראת אברהם בשוב אברהם מהכות את המלכים וברך אותו, ואשר אברהם חלק לו מעשר מכל, פרוש שמו בראשונה מלך צדק; והוא גם מלך [...]

2017-03-09T11:03:47+02:00

אל העברים פרק ו'

אל העברים פרק ו' כל קורא מזדמן יבחין שתחילת פרק ו' קשורה בטבור הסיום של פרק ה'. בסוף פרק ה' המחבר מתלונן על כך שהנמענים עצלנים בכל הקשור ליישום הנלמד. לא היה חסר לימוד בקהילתם אלא שהם לא היו חרוצים בשינון, הגות ויישום החומר הנלמד (ה' 11-14). במקום זאת, הם איפשרו לבעיות הקיום והלחצים האמיתיים שבאו עליהם להסיט את עיניהם מדבר אלוהים. דבר אלוהים אינו מסמך ללימוד תיאורטי. דבר אלוהים אינו דבר מופשט שאינו מתייחס [...]

2017-03-09T11:02:52+02:00

אל העברים פרק ה

אל העברים פרק ה א. הסמכתו של הבן ככוהן גדול עליון (ה' 1-10, ז' 1-28) – קטע כמעט זהה. הקדמה: הבן שהוא מקרב בני אנוש והוסמך על פי דברתי מלכי-צדק (ה' 1-10). הבעיה הקיימת בקרב השומעים (ה' 11-ו' 3) בקטע הנוכחי המחבר מסביר איך נתמנה בן האלוהים, האדון ישוע המשיח להיות כוהן גדול על דברתי מלכי צדק. הקטע כאמור מתחיל בפרק ה' 1-10, ומסתיים בפרק ז 28. כל הקורא באיגרת יוכל להבחין שהחזרה על הנאמר בפרק [...]

2017-03-09T11:01:58+02:00

אל העברים פרק ד'

אל העברים פרק ד' מחבר האיגרת מסיים את פרק ג' בתיאור עונשם החמור של רוב בני ישראל שיצאו ממצרים אך כשלו להגיע לארץ ההבטחה. בגלל חוסר אמונה הם סטו מן האמת, מרדו באלוהים ונענשו – מתו במדבר (מגיל 20 והלאה), ולא נכנסו אל הארץ המובטחת – ארץ כנען. עלינו לזכור שמבחינה חיצונית כל היוצאים ממצרים נראו שווים, אך מה שהבדיל בין אלו שנכנסו לארץ ההבטחה לבין אלו שלא, היה אמונה מושיעה! בפרק ד' המחבר מאיץ ומעודד [...]

2017-03-09T11:00:59+02:00

אל העברים פרק ג'

אל העברים פרק ג' א. הדוגמא החיובית: ישוע, הדוגמא הנעלה לבן הנאמן (ג' 1-6) ב. הדוגמא השלילית: חוסר האמונה והנאמנות של דור המדבר (ג' 7-19) חלוקת פרק ג: היו נאמנים כמו ישוע אל תהיו חסרי נאמנות כמו הנודדים במדבר. ראו את אחריתם. א. הדוגמא החיובית: ישוע, הדוגמא הנעלה לבן הנאמן (ג' 1-6) לכן, אחי הקדושים, אשר חלקכם בקריאה שמימית, התבוננו אל השליח והכהן הגדול של הכרזת אמונתנו, ישוע, הנאמן למכונן אותו, כמו שהיה גם משה [...]

2017-03-09T11:00:16+02:00

אל העברים פרק ב'

אל העברים פרק ב' על כן חייבים אנו לשים לבנו ביתר שאת אל הדברים ששמענו, פן נסור מן הדרך. הרי אם הדבר אשר נאמר בפי מלאכים קיבל תוקף, ועל כל עברה ומרי ניתן גמול צודק, איך נמלט אנחנו אם לא נשים לב לישועה גדולה כזאת אשר בתחילה נאמרה בפי האדון ואושרה לנו על-ידי שומעיו? וגם אלוהים העיד עליה באותות ובמופתים ובכל מיני גבורות, ובמתנות רוח הקודש אשר חילק כרצונו. לאחר שהמחבר ביסס את סמכותו העליונה [...]

2017-03-09T10:59:26+02:00

כותרת

עבור למעלה