דברי הימים ב׳ כ״ד: המלך יואש

דברי הימים-ב כ"ד 1-27. (מל"ב י"ב 1-21) מי אתה באמת? בשביל מי אתה חי? את מי אתה מנסה להרשים? חלוקת הפרק: א. הקדמה: יואש בן 7 במלכו, נשוי לשני נשים ואבא לילדים, הולך בדרכי יהוה כל ימי יהוידע הכוהן (פ. 1-3) [יואש מלך בין 835-796 לפנה"ס] ב. יואש יוזם את חידוש ושיפוץ בית אלוהים (פ. 4-15) ג. מות יהוידע הכוהן בגיל 130 שנים (פ. 15) ד. יואש נוטש את יהוה, עובד את האלילים ורוצח את זכריה [...]

2022-02-09T10:28:09+02:00

במדבר כ״ב – כ״ד: נבואות בלעם

הרקע לנבואות בלעם על עם ישראל: פרשת בלק אינה פרשה נפרדת, אלא מהווה הסיומת לשלושת הפרשות שקדמו לה. ארבעת פרשות השבוע (שלח לך, קורח, חוקת ובלק) מהוות סיפור אחד מושלם, שחשוב ללמדו כעסקת חבילה. מסיבה זו חשוב שנזכור את סיכום הלקחים העיקריים בשלושת פרשות השבוע הקודמות. פרשת שלח לך (במדבר י"ג-ט"ו): עם ישראל מביע את חוסר אמונתו ובטחונו באלוהים בכך ששלח 12 מרגלים (מכל השבטים לא כולל שבט לוי. יוסף כולל את מנשה ואפרים), [...]

2022-01-24T12:19:04+02:00

נבואות בלעם – הנבואה הרביעית

ספר במדבר כ"ד 17-19 1. רקע לנבואות בלעם וסקירה של שלושת הנבואות הראשונות. - הקשר להבטחות ברית אברהם - אישרור הבטחת אלוהים לעמו שייכנסו ויירשו את ארץ כנען הסבר פסוקים 14-16: 14. "ועתה הנני הולך לעמי, לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. 15. וישא משלו ויאמר: נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין. 16 נאום שומע אמרי-אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים." משמעות הביטוי "אחרית הימים": [...]

2021-12-29T14:18:19+02:00

נבואות בלעם – הנבואה השלישית

במדבר כ"ד 3-9: ישוע מקור ברכה בעוד שתי הנבואות הראשונות של בלעם מתמקדות יותר בישראל מאשר באלוהים עצמו, הנבואה השלישית והרביעית מתמקדות יותר בניצחונותיו של מלך ישראל, הלא הוא המשיח ישוע.[1] להזכירנו, פרשת בלק הכוללת את נבואות בלעם, מכילה קובץ עשיר של מילות ההבטחה של אלוהים לאברהם בברית בין הבתרים. המחבר רוצה לציין ששום קללה ושום כוח לא יוכל להפר הבטחה כלשהי שאלוהים העניק לעמו בברית חד צדדית, כגון הברית עם אברהם בבראשית י"ב. [...]

2021-12-29T14:16:43+02:00

נבואות בלעם – הנבואה השניה

נבואתו השניה של בלעם: נוכחותו המיוחדת של אלוהים בתוך עם ישראל במדבר כ"ג 19-24: עם של צדיקים לפני שנעמיק בנבואה המפורטת בפסוקים 19-24, ראוי שנרענן את זיכרוננו ברקע לנבואות בלעם. עם ישראל יוצא ממצרים וכל הקהל הגדול הזה הולך לכיוון ארץ ההבטחה ושום עם אינו יכול לעמוד מולו. כדי לסבר את אוזנינו, עם ישראל מונה בעת יציאת מצרים 600,000 גברים מגיל עשרים ומעלה (שמות י"ב 37). בהוסיפנו את המספר היחסי של ילדים ונשים ביחד [...]

2021-12-29T14:15:44+02:00

נבואות בלעם – הנבואה הראשונה

(במדבר כ"ב-כ"ד)הרקע לנבואות בלעם על עם ישראל:פרשת בלק אינה פרשה נפרדת, אלא מהווה הסיומת לשלושת הפרשות שקדמו לה. ארבעת פרשות השבוע (שלח לך, קורח, חוקת ובלק) מהוות סיפור אחד מושלם, שחשוב ללמדו כעסקת חבילה. מסיבה זו חשוב שנזכור את סיכום הלקחים העיקריים בשלושת פרשות השבוע הקודמות.פרשת שלח לך (במדבר י"ג-ט"ו): עם ישראל מביע את חוסר אמונתו ובטחונו באלוהים בכך ששלח 12 מרגלים (מכל השבטים לא כולל שבט לוי. יוסף כולל את מנשה ואפרים), כדי לבחון [...]

2021-12-29T14:13:25+02:00

תהילים קל"ט: אלוהים הכל יכול

לו היינו נדרשים לתאר את כל יכולותיו של אלוהים, הרי שלא היינו מפסיקים לדבר. והנה, דוד המלך בפרק קל"ט מתאר את יכולותיו הבלתי מוגבלות של אלוהים בדרך מיוחדת וייחודית. כולנו יודעים שאלוהים כל יכול (Omnipotent), אך דוד מבהיר איך יכולת זו של אלוהים פועלת בחייך וצריכה להשפיע עליך. כולנו יודעים שאלוהים יודע כל (Omniscient), אך דוד מבהיר איך יכולת זו של אלוהים פועלת בחייך וצריכה להשפיע עליך. כולנו יודעים שאלוהים נוכח בכל מקום בכל [...]

2021-05-02T15:08:48+03:00

מעשי השליחים: פרק כ"א 1-26

רקע בסיום המסע השלישי, שאול סוף סוף מגיע לירושלים אחרי שעבר ברחבי האימפריה הרומית ואסף תרומות עבור המאמינים בירושלים. בדרך הוא נפגש עם המאמינים בקהילות אותם הוא עזר להקים, אבל ניתן לראות ששאול אכן ממהר להגיע לירושלים (הוא לא עוצר באפסוס אלא קורא לזקנים אליו על מנת לא להתעכב- כ' 16). חשוב לציין כי במסע השלישי, כמעט בכל מקום בו הוא עבר, רוח הקודש אמרה לו שהוא עתיד לסבול הרבה כאשר יגיע לירושלים (כ' [...]

2021-01-20T15:22:05+02:00

הראשונה לתסלוניקים פרק ה

הראשונה לתסלוניקים פרק ה בשיעור שעבר למדנו על אודות הדאגה של התסלוניקים ודברי העידוד של שאול השליח. התסלוניקים ציפו, כמו שאר המאמינים, לשיבתו המהירה של ישוע בימיהם אך הוא בושש לבוא. השנים חולפות, וידידיהם מתים באופן טבעי או בעקבות רדיפות. המאמינים בתסלוניקי חששו שקרוביהם המתים יפספסו את הפגישה עם ישוע, ומכאן נבעה דאגתם. בפרק ד 13-18 שאול השליח הרגיע אותם וציין כי ביום שהמשיח יבוא, המאמינים אשר מתו יקומו ראשונה לתחייה (יקבלו גוף חדש ואל-מותי), [...]

2021-01-14T13:51:42+02:00

הראשונה לתסלוניקים פרק ד'

הראשונה לתסלוניקים פרק ד' במהלך שלושת הפרקים הראשונים שאול השליח תיאר את עברם ומצבם הנוכחי של המאמינים בתסלוניקי. ובפרק ד הוא מעודד אותם, מפציר ומלמדם איך עליהם להמשיך ולהתהלך עם האדון בעתיד. שאול השליח עזב את תסלוניקי בגלל הרדיפות, ומאז נפשו אינה יודעת מנוח. הוא מרגיש כ"אבא" אשר נפרד מילדיו שגדלים, אך בלי יכולת לעזור פיזית ולהיות עמם בעת שהם זקוקים לו. בפרק ג 10 שאול אומר שהוא מתפלל לפגוש אותם שוב על מנת להשלים [...]

2021-01-14T13:51:22+02:00

כותרת

עבור למעלה