האיגרת אל הרומים פרק ד'

אל הרומים פרק ד' בפרק ג שאול מוכיח שצדקת אלוהים התבססה מאז ומתמיד על אמונה באלוהים כמושיע מכפר חטאים. התורה, למרות כל מעלותיה, מעולם לא ניתנה כדי לכפר חטאים. התורה מגדירה מהו חטא. התורה מציינת את טוהרו וקדושתו של אלוהים. את אופיו ותכונותיו שעל פיהם אנו צריכים לחיות. התורה מחנכת את כל הכפופים לה לחיי טוהר וקדושה המכבדים את אלוהים. התורה לא יכולה להושיע! התורה מצביעה על המושיע ומגדירה את זהותו – ישוע המשיח. לראיה, [...]

2017-03-09T08:43:01+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ג'

אל הרומים פרק ג' פסוקים 1-20. לאורך שני הפרקים הראשונים שאול השליח מלמד ומוכיח בכשרון רב שיהודים וגויים נמצאים אשמים במידה שווה לפני אלוהים. הגויים עשו את הרע בעיני אלוהים בשעה שלא ידעו את התורה – התעלמו מקיום בריאתו של אלוהים ופעלו נגד המצפון שברא בכל אדם. היהודים עשו את הרע בעיני אלוהים – גם אם חטאו במחשבתם – זאת בשעה שתורת אלוהים בידם. שימו לב לדבריהם של האדון ישוע ויוחנן המטביל לפרושים, סופרים וסתם [...]

2017-03-09T08:40:17+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ב'

רומים פרק ב' פסוקים 1-16 שאול השליח מקדיש את שלושת הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים כדי להוכיח שכל אדם, מאז הבריאה, בין אם יהודי או גוי, נמצא אשם לפני אלוהים הצדיק. ניתן לחלק את שלושת הפרקים הראשונים על פי החלוקה הבאה: א. חטאם של הגויים חסרי התרבות (א 18-32). ב. חטאם של יהודים, גויים יראי אלוהים ונושעים [בעלי התורה והמוסר הגבוה (ב 1-29) ג. סיכום: משפט אלוהים על כלל האנושות – כולם חייבים לפני אלוהים [...]

2017-03-09T08:38:48+02:00

האיגרת אל הרומים פרק א'

אל הרומים פרק א' פסוקים 1-7 לאחר שבשיעור שעבר למדנו אודות חייו של שאול השליח, אנו כעת מוכשרים מעט יותר להבין יותר לעומק את משמעות המילים שבהם שאול מתאר את עצמו ומעמדו לפני אלוהים. וכן להעריך כראוי את עומק חסד אלוהים בישועת בני האדם. איגרת שאול אל הרומים היא המסר המתאר בקצרה את כל העיקר שאלוהים היה חפץ לומר לאדם. הפסוקים שאנו עתידים לקרא ילמדו אותנו אודות אפסותו של האדם, ולעומת זאת אודות צדקתו, אהבתו [...]

2017-03-09T08:37:52+02:00

האיגרת אל הרומים – הקדמה

האיגרת אל הרומים – הקדמה – חיי שאול השליח ייטיב כל תלמיד חכם להכיר את שאול השליח, חייו ושירותו לפני שיילמד את האיגרת של שאול אל הרומים. שאול השליח ככל הנראה כמו רבים בישראל, נקרא בשם המלך שאול אשר גם היה בן לאותו השבט – שבט בנימין (אל הפיליפים ג 5). לפי כתביו של ג'רום מהמאה הרביעית לספירה, מוצאם של הוריו של שאול השליח מן הכפר גוש חלב שבגליל העליון, מצפון מערב לצפת על כביש [...]

2017-03-09T08:35:49+02:00

כותרת

עבור למעלה