האיגרת אל הרומים פרק י"ד

אל הרומים פרק י"ד כללי התנהגות ראויה כלפי אחים באמונה מפרק יב ועד סוף האיגרת שאול השליח מפרט איך צריכים להיות מאופיינים חיי המאמין בישוע – בכל תחומי החיים. זאת לאור חסדי אלוהים ורחמיו המפורטים לאורך פרקים א-יא. שאול השליח מנחה אותנו לחיות חיים המפארים את אלוהים – כאלו שיתאימו למילים: קורבן חי, רצוי, קדוש ומושלם. בפרק יב למדנו שנדרש מכל מאמין בישוע לשרת את האדון על פי מתנות הרוח שקיבל (קור"א יב, אפסיים ד), [...]

2017-03-09T08:57:00+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"ג

אל הרומים פרק י"ג התנהגות אזרחית – יחס האזרח לרשויות השלטון בפרק יב אמר שאול השליח שלאור רחמי אלוהים המוזכרים בפרקים א-יא, על המאמינים להקריב את גופם כקורבן חי קדוש ורצוי לאלוהים. ז"א, להפקיד את כל מהלך חייהם וייעודם בידו של הגואל. בפרק יב שאול השליח מלמד איך לבטא את ההוראה הזו בחיינו דרך: א.      השרות בגוף המשיח על פי מתנות הרוח שקיבלנו ב.      בהתנהגות על פי תכונות האופי המוזכרות בפרי הרוח. כעת בפרק יג [...]

2017-03-09T08:55:44+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"ב

אל הרומים פרק י"ב ביטוי הישועה בשירות האדון לאורך אחד עשר הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים, שאול השליח פירט את גודל חסדו של אלוהים בכל הקשור לישועתנו. הצורך בישועה (א 18 – ג 20) שאול השליח הבהיר באופן כה ציורי וברור את אפסותו של האדם ואת עתידו העגום והעצוב ללא אלוהים. תורת אלוהים הקדושה מבהירה עד כמה קדוש אלוהים וטהור, ועד כמה חוטא וטמא האדם בעקבות קללת החטא של אדם וחווה. אלוהים חפץ בישועת האדם [...]

2017-03-09T08:54:57+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"א

אל הרומים פרק י"א   חלק ג – עתיד השארית של עם ישראל (רומים פרק יא) להזכירנו: בפרקים ט–יא שאול מגן על צדקת אלוהים. חוסר הישועה בקרב עם ישראל אינו נובע ממחסור כלשהו בנתונים הנדרשים לישועה מאלוהים. עם ישראל היה חשוף לבשורה יותר מכל עם אחר על פני תבל. עם ישראל הינו העם היחידי שזכה לראות את אלוהים ולקבל מידיו את התורה. עם ישראל הינו היחידי שזכה לכמות רבה של נביאים שיאמרו לו השכם וערב [...]

2017-03-09T08:53:24+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י' 14-21

אל הרומים פרק י' פסוקים 14-21   פרק ו אל תגידו שלא אמרתי לכם! רומים פרק י פסוקים 14-21 בפסוקים הקודמים שאול השליח מבהיר שהאשמה לחוסר אמונה מושיעה בקרב רוב עם ישראל היא על העם עצמו. שאול מבהיר מפרק ט 30 ואילך שעם ישראל לא נכנע לצדקה שאלוהים הציג – דרך האדון ישוע, והקים לעצמו דרך צדקה מתוך מעשים, נטולת כל "ישוע". מכיוון שישוע הוא הדרך האמת והחיים, ומכיוון שאין ישועה באחר, נותר עם ישראל [...]

2017-03-09T08:52:12+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ט' – י' 13

אל הרומים פרק ט' – י' 13 תכנית אלוהים עבור ישראל מבוא   באיגרת ששאול שולח לקהילה ברומא הוא מסכם את עקרונות הישועה, הצדקה והחסד של אלוהים לכלל בני האדם.   שאול מבהיר במילים פשוטות, בהסתמך על הכתוב בתנ"ך, שכל בני האדם חוטאים ועברו על מצוות אלוהים. בני האדם (גויים ויהודים כאחד) אינם מסוגלים "לרכוש" במעשיהם הטובים את ישועתם. על פי אמת הצדק של אלוהים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ראויים למוות. למרות זאת, אלוהים [...]

2017-03-09T08:50:19+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ח'

אל הרומים פרק ח' אי- אפשר להבין כראוי את פרק ח' באיגרת לרומים בלי לקשור אותו לשבעת הפרקים הקודמים לו. כוחה של המציאות שפרק ח' מתאר יתברר לך רק אחרי שתתמודד עם הנאמר בפרקים א'-ז'. רק כאשר תראה את עצמך כחוטא אבוד וחסר תקנה (פרקים א'-ג'), רק כאשר תלמד לבטוח כמו שבטח אברהם אבינו בהבטחת אלהים שכמעט לא תיאמן – במקרה שלך בהבטחה שאלהים יקבל אותך על אף חטאיך בזכות ישוע ובכוח מותו ותקומתו עבורך [...]

2017-03-09T08:47:30+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ז'

אל הרומים פרק ז' מתים לתורה: דוגמא מחיי הנישואים בפרק ו שאול השליח התמקד על האחדות שיש למאמין עם האדון ישוע. אחדותנו עם האדון היא כל כך אדוקה, עד כי ניתן לומר שהאדם הישן [האני שלפני הישועה] מת, וברגע הישועה נעור אדם חדש, אשר כל מעייניו זה לעשות את רצון אלוהים. מסיבה זו הישועה נקראת גם "לידה מחדש", והנושע נקרא "בריאה חדשה" (יוחנן ג 3-4, אל הגלטים ה 15, קור"ב ה 17). כל רצונותיי שהיו [...]

2017-03-09T08:46:25+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ו'

אל הרומים פרק ו' איחוד עם המשיח במותו ותחייתו כאשר שאול כותב את איגרתו, נראה שבמהלך הכתיבה הוא שואל את השאלות שהוא יודע שיעלו במחשבותיהם של שומעיו. אל תשכחו ששאול בא מרקע פרושי והיה בעל ניסיון עשיר בכל הנוגע להתחכמות עם אלוהים… כל השאלות ששאול מעלה על כתב עלו גם במחשבתו כאשר חקר את משיחיותו ואלוהותו של ישוע לאחר שנושע. לאורך פרקים ג 20 עד ה 21 שאול השליח לימד והסביר את עיקרון ההצדקה על [...]

2017-03-09T08:45:31+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ה

אל הרומים פרק ה שלום עם אלוהים הדגש העיקרי באיגרת של שאול אל הרומים היא שהדרך לאלוהים טמונה באמונה. שאול פותח את האיגרת ומסביר שכל בני האדם חוטאים (א 18 – ג 20). שאול מפרט את חטאיהם של הגויים (א 18-32) וכמובן גם את חטאיהם של היהודים (ב 1 – ג 8). לאחר מכן שאול השליח מסכם ומוכיח שכל בני האדם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים (ג 9-20). לאחר שהוכיח לשומעיו שאדם אינו יכול להצדק לפני [...]

2017-03-09T08:44:24+02:00

כותרת

עבור למעלה