נחמיה פרק י"ג

נחמיה פרק י"ג תיקוני נחמיה   חלוקת הפרק: פסוקים 3-1:                   ההנחיה להפריד מן העם את העמונים והמואבים פסוקים 9-4:                   טיהור הלשכות של בית המקדש פסוקים 14-10:     התקנה לטובת הלוויים פסוקים 22-15:     התקנה לשמירת השבת פסוקים 29-23:     הפעולות בעניין הנשים הנוכריות פסוקים 31-30:     סיכום   מבוא נחמיה נולד וגדל בגולה. בפרק א למדנו שהוא שמע על אודות המתרחש עם בני עמו ביהודה, ובעקבות כך נוצרה בלבו השאיפה לעלות לירושלים כדי לשקמה. אלוהים ענה לתחינת נחמיה, ובאישור [...]

2017-03-01T06:52:08+02:00

נחמיה פרק י"ב

נחמיה פרק י"ב   שירה – השפעתה ותפקידה בהשתחוויה מבוא פרק יב של ספר נחמיה פותח ברשימת שמותיהם של הכוהנים והלוויים שחזרו מגלות בבל והחלו את שירותם בארץ. החל מפסוק 27 אנו למדים על חגיגות חנוכת חומות ירושלים. כאן בולט הדגש על השירה — שירת הודייה לכבוד אלוהים. אנו רואים מקהלות ("תודות"), סדרי משוררים ומערכת שלמה שדואגת לתפקודם ולפרנסתם. מסיבה זו, נקדיש את השיעור על פרק יב של ספר נחמיה לנושא השירה, המוזיקה וההלל בקהילה. [...]

2017-03-01T06:50:01+02:00

נחמיה פרק י"א

נחמיה פרק י"א   הגדלת אוכלוסיית ירושלים חלוקת הפרק: פסוקים 2-1:        הגדלת אוכלוסיית ירושלים פסוקים 24-3:      רשימת תושבי ירושלים שקדמו לעליית זרובבל פסוקים 30-25:    רשימת ישובי יהודה פסוקים 36-31:    רשימת ישובי בנימין בספר דברי הימים א פרק ט ישנה רשימה מקבילה לפרק הנוכחי (ראה גם נחמיה פרק ז). ירושלים לאחר סיום בניית החומה, החל נחמיה לפעול למען ניהולה התקין של "מדינת יהודה". נחמיה החל באכלוס העיר ירושלים – בדרך סמלית המביעה את רגשותיו, אמונתו ודעתו [...]

2017-03-01T06:49:03+02:00

נחמיה פרק י'

נחמיה פרק י'   התחייבות הנאספים  בשבועה פומבית לקיים את מצוות ה' חלוקת הפרק: פסוקים 29-1: רשימת החותמים והמשתתפים בטכס זה: 21 בתי אבות של כוהנים, 17 בתי אבות של לוויים, 44 בתי אבות של ישראלים. פסוק 30:                הבטחה כללית לקיים את מצוות אלוהים. פסוקים 32-31:        תקנות חברתיות כלכליות: פסוק 31:       הימנעות מנישואין עם עמי הארצות, פסוק 32:       שמירת קדושת יום השבת והשנה השביעית. פסוקים 40-33:        תקנות לאחזקת המקדש וכלכלת משרתיו: פסוקים 34-33: החובה לתרום שלישית השקל בשנה, פסוק [...]

2017-03-01T06:48:08+02:00

נחמיה פרק ט'

נחמיה פרק ט'   פרק ט פסוקים 1-3 – "חזרה בתשובה" – התוודות על נישואין עם בני נכר עבודי אלילים נחמיה פרק ט  - חזרה בתשובה חלוקת הפרק: פסוקים 1-3:                  הכרזת יום צום ותשובה פסוקים 4-37:               וידוי על חטאי העם, הלל וסקירת מעורבות אלוהים בחיי עם ישראל פסוק 6:                        הלל לאלוהים בורא הכול פסוקים 7-8:                  בחירת ישראל — מימי אברהם ועד שיבת ציון פסוקים 9-12:             גאולת העם ממצרים פסוקים 13-14:           מעמד הר סיני ומתן השבת [...]

2017-03-01T06:47:18+02:00

נחמיה פרק ח'

נחמיה פרק ח'   "חדוות יהוה היא מעוזכם" – אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי, חג התרועה – חוגגים את חג הסוכות חדוות יהוה היא מעוזכם אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה חלוקת הפרק: פסוקים 1-3:       אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה; פסוקים 4-8:       הטקס וסדר הקריאה בתורה; פסוקים 9-12:     רושם הקריאה על הציבור, מנהיגי העדה מעודדים אותם לשמוח; פסוקים 13-15:   המשך האסיפה [...]

2017-03-01T06:45:44+02:00

נחמיה פרק ז'

נחמיה פרק ז'    רשימת הגולים השבים מבבל בפרק ז נחמיה מפרט את שמות הגולים אשר שבו מבבל לירושלים. רשימה שכזו נמצאת גם בספר עזרא פרק ב פסוקים 1-70. ההבדלים הקטנים בין הרשימות נובעים, ככל הנראה, מכך שרשימת עזרא מונה את אלו המוכנים והמתכוננים לעלות לירושלים. לעומתה, רשימת נחמיה מציינת את שמות העולים בפועל. נחמיה מציין את השרים האחראים על השמירה ואז את שמות התושבים. זאת כדי לחלק את אחריות השמירה והאזורים בין המשפחות. הערה [...]

2017-03-01T06:44:57+02:00

נחמיה פרק ו'

נחמיה פרק ו   נחמיה ניצל ממארב של סנבלט ושאר אויבי ישראל תוכן הפרק: פסוקים 1-4:       סנבלט ורעיו זוממים פגישה עם נחמיה במטרה לפגוע בו או לערער את מעמדו. פסוקים 5-9:       תשובת נחמיה להזמנה של סנבלט ורעיו. פסוקים 10-14:   הניסיון להטעות את נחמיה על־ידי נביא שקר. פסוקים 15-19:   השלמת החומה ורישומה על הגויים מסביב והניסיון להשלים בינם לבין נחמיה. נחמיה פיקח ועמל על בניית חומות העיר ירושלים מאז שהגיע לעיר מפרס. ביום הרביעי לבואו כבר [...]

2017-03-01T06:44:09+02:00

נחמיה פרק ה

נחמיה פרק ה   "נגד שעבוד אחים" – נחמיה מוכיח את שאר המנהיגים ומדריך אותם לשמוט את חובות הנזקקים  שמיטת חובות - נחמיה מוכיח את שאר המנהיגים ומדריך אותם לשמוט את חובות הנזקקים תוכן הפרק: פסוקים 1-5:        תלונת העם על שעבוד אחים. פסוקים 6-13:     תוכחת נחמיה לעשירים ודרישתו שישמטו את החובות. פסוקים 14-16:   ויתוריו של נחמיה לעומת התנהגותם העושקת של קודמיו בתפקיד. פסוקים 17-19:   נחמיה מכניס אורחים ביד רחבה על חשבונו הפרטי. כשנחמיה הגיע לירושלים [...]

2017-03-01T06:43:21+02:00

נחמיה פרק ד'

נחמיה פרק ד'   התמודדות עם האויבים בעת בניית חומות ירושלים נחמיה מסיים את פרק ג בציון העובדה שחומות ירושלים חוברו ונבנו עד מחצית מגובהן. האם אויבי היהודים ישלימו עם המצב ויניחו ליהודים להמשיך ולסיים את העבודה עד תום? ממש לא! אויבי היהודים הבינו כי תכנית א' – שכללה לעג ובוז – לא עזרה, ולכן תכננו תכנית חדשה כדי להטריד את הבונים, לרפות את ידיהם ולפגוע בחייהם. מטרתם האחת היא: לראות את ירושלים חרבה, את [...]

2017-03-01T06:42:26+02:00

כותרת

עבור למעלה