בראשית פרק ל"א

בראשית פרק לא: בריחתו של יעקב מלבן   בראשית פרק לא. יעקב נמלט מידי לבן לאחר שיעקב שילם ללבן 14 שנות עבודה בעבור נישואיו ללאה ורחל, הוא המשיך לעבוד עבור לבן במשך שש שנים נוספות (לא 41). סך הכל, יעקב שרת את לבן במשך 20 שנים. כאשר הצליח יעקב להרבות את צאנו המנוקד והמטולא הבחינו בכך בניו של לבן. הם הבחינו שהצאן אשר ברשותם אינו גדל בקצב שצאנו של יעקב גדל. בקנאתם, הם האשימו את [...]

2017-02-22T11:40:04+02:00

בראשית פרק כ"ט

בראשית פרק כט: יעקב פוגש את רחל   בראשית פרק כט. יעקב פוגש את רחל (לאה) כל הנסיבות לעזיבת יעקב את בית הוריו וההליכה לפדן ארם קשורות לעצב, פחד וגעגועים. והנה, לפני שיעקב יצא מגבולות ארץ ההבטחה, נפגש עימו אלוהים בחלום (הסולם לשמים), ועודד את ליבו ורוחו להמשיך בדרך בה הוא הולך עם הבטחה ברורה שאלוהים עימו וכל הברכות שהבטיח אלוהים לאברהם ויצחק אביו, עוברות אליו ועתידות להתגשם בחייו ובחיי צאצאיו. כמה נאמן אלוהים. למרות [...]

2017-02-22T11:34:37+02:00

בראשית פרק כ"ח

בראשית פרק כח: יעקב בורח לפדן-ארם - סולם יעקב   בעוד בפרק כז יעקב מציג עצמו במרמה לאביו ומתחזה לעשיו כדי לקבל את הברכה המגיעה לו כדין, פרק כח נפתח בפסוק המציין שיצחק מברך את יעקב ביוזמתו, משייך לו את ברכת אברהם ולא לעשיו, ושולח אותו לפדן ארם כדי להינשא לבת משפחה מוכרת וברוכה ולא לאחת מבנות כנען. בדרכו לפדן-ארם חולם יעקב את החלום המפורסם אודות הסולם המגיע לשמיים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים עליו. בחזון [...]

2017-02-22T11:32:45+02:00

בראשית פרק כ"ד

בראשית פרק כד: אברהם שולח את עבדו להביא אשה ליצחק   בראשית פרק כד. אברהם שולח את עבדו, זקן-ביתו להביא כלה לבנו יצחק פרק כד בבראשית הינו הפרק הארוך ביותר בספר בראשית. בפרק הנוכחי אברהם משלח את בכיר עבדיו לבית אחיו נחור בארם נהריים, כדי להביא ליצחק אשה. חלוקת הפרק: א. פתיחה: פסוק 1. ב. אברהם משביע את 'זקן ביתו', לקחת אשה ליצחק מבנות משפחתו בלבד: 2-9. ג. תפילתו של העבד ובקשת האות ליד באר [...]

2017-02-22T11:27:56+02:00

כותרת

עבור למעלה