בראשית פרק כ"ו

בראשית פרק כו: יצחק בגרר ובבאר שבע   בראשית פרק כו. יצחק בגרר ובבאר שבע בפרק כה אברהם נפטר. מתוך שמונת בניו שנולדו משלוש נשים שונות, הכתוב מתמקד ביצחק, בן ההבטחה. בפרק כו אנו עדים לאירועים המתרחשים בחיי יצחק ודומים מאוד לאלו שהתרחשו בחייו של אברהם אביו (פרקים כ-כא). המיוחד בפרק כא לגבי דמותו של יצחק היא העובדה, שבניגוד לאברהם ויעקב אין יצחק עוזב את הארץ. יתכון מאוד שבשל כך הוא מצליח יותר משני האבות [...]

2017-02-22T11:30:17+02:00

בראשית פרק כ"ה

בראשית פרק כה: מות אברהם והולדת עשיו ויעקב   בראשית פרק כה. מות אברהם וקבורתו הולדת עשיו ויעקב בפרק כה אנו נפרדים מאברהם אך לא מהברכה הנצחית שאלוהים העניק לו ולזרעו אחריו. בפרק כלולים רשימת בניו של אברהם מקטורה, אשה חדשה שלה נישא אברהם לאחר מות שרה וממנה הביא שישה בנים. לא רק בני קטורה מוזכרים אלא גם צאצאי ישמעאל. שמותיהם וגורלם חשובים כדי: א. להוכיח את קיום הבטחתו של אלוהים לברך את ישמעאל מפאת [...]

2017-02-22T11:29:19+02:00

בראשית פרק כ"ד

בראשית פרק כד: אברהם שולח את עבדו להביא אשה ליצחק   בראשית פרק כד. אברהם שולח את עבדו, זקן-ביתו להביא כלה לבנו יצחק פרק כד בבראשית הינו הפרק הארוך ביותר בספר בראשית. בפרק הנוכחי אברהם משלח את בכיר עבדיו לבית אחיו נחור בארם נהריים, כדי להביא ליצחק אשה. חלוקת הפרק: א. פתיחה: פסוק 1. ב. אברהם משביע את 'זקן ביתו', לקחת אשה ליצחק מבנות משפחתו בלבד: 2-9. ג. תפילתו של העבד ובקשת האות ליד באר [...]

2017-02-22T11:27:56+02:00

בראשית פרק כ"א

בראשית פרק כא: הולדת יצחק, אברהם מסלק את ישמעאל והגר, הברית עם אבימלך ההגנה על הזרע   בראשית פרק כא. הולדת יצחק, סילוק הגר וישמעאל והברית עם אבימלך (ההגנה על הזרע) לאחר שאלוהים שמר בריבונותו את מסלול זרע ההבטחה – את רחמה של שרה מאבימלך (פרק כ)- אנו עדים לניסיון נוסף לפגוע בילד ההבטחה – ביצחק. שימו לב למסלול הזה מרגע ההבטחה בפרק ג 15, דרך הניסיון של השטן לטמא כל רחם אישה ביקום על [...]

2017-02-22T11:22:59+02:00

בראשית פרק כ'

בראשית פרק כ: אלוהים מגן על זרע ההבטחה   בראשית פרק כ. אברהם ואבימלך (ההגנה על הזרע) בפרק כ אנו מתוודעים לאירוע דומה לזה שהתרחש בפרק יב 10-20, ודומה (עם משתתפים אחרים) בפרק כו 6-12. בכל אחד מן המקרים אנו עדים למצב בו מלך חומד את אשתו של אחד מן האבות ומסכן בכך את הבטחת אלוהים להקים זרע מבורך מאברהם, יצחק ויעקב, אשר עתיד להושיע את בני האדם מקללת החטא. בלימוד מעמיק ניתן לגלות דברים [...]

2017-02-22T11:20:35+02:00

בראשית פרק י"ז

בראשית פרק יז – ברית המילה   בראשית פרק יז. ברית המילה פרק יז מפרט את הסיבה לברית המילה. הפרק כמוהו כהמשך ישיר לברית בין הבתרים שכרת אלוהים עם אברהם בפרק טו, אלא שבפרק יז נוסף ההיבט הדתי – האות, כריתת העורלה מכל זכר. הסיבה שאלוהים דורש אות בבשר גופו של כל השותף בברית היא לציין את נצחיות הברית. כמו שלא ניתן להחזיר את העורלה, כך לא ניתן להסיר את ההבטחה. עם ישראל הינו עמו [...]

2017-02-22T11:14:57+02:00
עבור למעלה