בראשית פרק מ"ח

בראשית פרק מח: יעקב מברך את שני בניו של יוסף: אפרים ומנשה   בראשית פרק מח. יעקב מברך את שני בניו של יוסף: אפרים ומנשה בפרק הקודם (מז) יעקב ובניו מגיעים למצרים ומשתקעים בארץ גושן. ארץ גושן נמצאת בצד המזרחי של הדלתא וכך קרובה יותר לארץ כנען. בידודם של בני יעקב מהמצרים תאם לרצון המצרים אך גם שרת את רצון אלוהים. כך בני ישראל לא יושפעו מגורמים נוכריים, וכן בעתיד כאשר אלוהים יכה את מצרים [...]

2017-02-22T12:01:06+02:00

בראשית פרק מ"ה

בראשית פרק מה מפסוק 16: ההזמנה המלכותית של ישראל למצרים   בשיעור הקודם מתוודע יוסף לפני אחיו לאחר שנשבר ליבו לשמוע את ההתוודות של יהודה. ההתוודעות של יוסף לאחיו היא אחד מהתיאורים המרגשים ביותר שבכתבי הקודש. כל ירא אלוהים הקורא את דבר אלוהים מגיע לפסוקים אלו ומנגב את עיניו. מעבר לעניין הרגשי המשפחתי, קיים העניין הרוחני. הבטחותיו של אלוהים שנאמרו מפיו או שניתנו לילדיו בדרך חזון, מתגשמים בזה אחר זה בדיוק המאפיין רק את אלוהים [...]

2017-02-22T11:57:49+02:00

בראשית פרק מ"ד

בראשית מד 4 – מה 15 מבחן הגביע — יהודה מוכן להקריב את עצמו — יוסף מתוודע לאחיו   הקדמה   סקירה קצרה של השיעור שעבר (פרק מג):   בני יעקב ירדו בפעם השנייה למצריים כדי לקנות אוכל. יהודה שכנע את יעקב לשלוח את בנימין עימם ויעקב אמר בעיקרון "שרצונו של ה' ייעשה. רק לו יש את הכוח להחזיר את כולכם הביתה בשלום, כולל שמעון שכרגע כלוא. ואם ה' ייבחר שלא, אזי'כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי' — אני [...]

2017-02-22T11:56:12+02:00

בראשית פרק מ"ג

בראשית מג1 – מד 3   הקדמה   הנה חזרה קצרה על מה שלמדנו בשיעור שעבר (מב 25 ועד סוף פרק מב):   בניו של יעקב ירדו למצריים בפעם הראשונה בכדי לקנות תבואה. יוסף זיהה אותם, אבל הם לא הכירו אותו. הוא נתן להם את התבואה לה היו זקוקים למחייה, אך כלא את שמעון כבן ערובה לפני ששלח אותם לביתם. ללא ידיעתם יוסף החזיר לכל אחד מאחיו את כספו בתוך שק התבואה שלו. הוא הבטיח להם לשחרר [...]

2017-02-22T11:54:55+02:00

בראשית פרק מ"ב

בראשית פרק מב: אחיו של יוסף יורדים מצריימה לשבור שבר   פרק מא מסתיים בנקודה בה פרעה מעניק ליוסף את תפקיד משנה למלך. יוסף פרש את חלומותיו של פרעה והוסיף על כך גם את ההצעה לניהול המדינה בעת שנות השפע כדי להבטיח חיים ונוחות בשנות הרעב. פרעה התרשם מאוד מהבחור הצעיר יוסף. התנהגותו האצילה של יוסף והתלהבותו להועיל למלך ולממלכה העניקו לפרעה את כל הסיבות להאמין שיוסף הוא נתין נאמן ומסור. מבחינתו של פרעה, הוא [...]

2017-02-22T11:53:21+02:00

בראשית פרק מ"א

בראשית פרק מא: מן הבור אל השלטון במצרים. יוסף פותר את חלומות פרעה   בראשית פרק מא. מן הבור אל השלטון על מצרים יוסף פותר את חלומות פרעה ומתמנה למשנה למלך רקע לפרק הנוכחי: יוסף נשלח לבית האסורים לאחר שאשת פוטיפר האשימה אותו בניסיון לאונסה. למרות שפוטיפר כשר הטבחים יכול היה להעניש את יוסף בכל חומרת הדין ולגרום למותו המיידי, העדיף פוטיפר לכלוא את יוסף בבית האסורים. מעשהו זה של פוטיפר מוכיח שלא האמין לכל [...]

2017-02-22T11:52:06+02:00

בראשית פרק מ'

בראשית פרק מ: יוסף פותר חלומות בכלא המצרי   לאחר שאשת פוטיפר האשימה את יוסף בניסיון לאונסה, ולאחר שוידאה שכל שאר העבדים והנמצאים בסביבתו הקרובה מודעים לאירוע שהמציאה, לא נותרה לפוטיפר כל ברירה אלא לשלוח את יוסף לבית הסוהר. שליחת יוסף לכלא היה העונש המינימלי שפוטיפר יכול היה לתת ליוסף ועדיין לצאת "גבר" מכל העניין. העובדה שפוטיפר שלח את יוסף לכלא ולא הרגו בו במקום, שהרי הוא היה שר הטבחים, מהווה עדות לכך שהוא לא [...]

2017-02-22T11:49:51+02:00

בראשית פרק ל"ט

בראשית פרק לט: יוסף ואשת פוטיפר   לאחר שמחבר ספר בראשית ציין את פרשת יהודה ותמר, הוא חוזר לנקודה בה עצר לפרט אודות חיי יוסף ומשם ממשיך את מאורעות חייו של יוסף. כאמור, צייון כל הפרטים אודות יהודה ותמר באמצע סיפור חייו של יוסף נועד ל: לציין את הצורך ביציאת בני יעקב מכנען מפאת השפעת ההתבוללות של הכנענים עליהם (ראה נישואי יהודה לבת שוע ומקרה ילדיו) [ראה דברי יוסף בפרק מה 7:וישלחני ה' לפניכם לשום [...]

2017-02-22T11:48:41+02:00

בראשית פרקים ל"ו – ל"ז

בראשית לז, פסוקים 28-1 הקדמה: לפני שנתחיל, נעשה סקירה קצרה על מה ששוחחנו עליו בשיעור שעבר (לה 6 – לו 8):   יעקב מגיע לבית אל וממלא את ההבטחה שהוא הבטיח לאלוהים לאחר חלומו על הסולם לגן העדן. אלוהים מופיע לפניו בשנית בבית אל ומאשר: את שינוי השם מיעקב לישראל; את ההבטחה להרבות את זרעו; את ההבטחה לאדמה אותה הוא יירש. בנימין נולד ורחל נפטרה. ראובן שוכב עם בלהה, אחת מנשותיו של אביו, ובעשותו כך [...]

2017-02-22T11:46:14+02:00

בראשית פרק ל'

בראשית פרק ל: בני יעקב   בראשית פרק ל. בני יעקב פרק כט מסתיים בלידת ארבעת הבנים הראשונים של לאה ליעקב. ניתן לשער שבלידת כל בן ללאה גם רחל שמחה, אך ליבה נחמץ מן העובדה שהיא עקרה ואינה יכולה ללדת לבעלה. חולפים להם השנים, וכל נסיונותיה של רחל להרות עולים בתוהו. אלוהים החליט לא לפתוח את רחם רחל עד כה. לאחר שלאה ילדה ארבעה בנים, רחל יוצאת משלוותה ומציבה אולטימטום ליעקב. בפרק ל מתועדים לדתם [...]

2017-02-22T11:38:46+02:00

כותרת

עבור למעלה