איגרת יעקב פרק ה

איגרת יעקב פרק ה אזהרה לעשירים יעקב ה 6-1 הכותרת המתאימה לפרק ה היא: "אנשים בצרות". בו אנחנו פוגשים… א.       עניים המנוצלים על ידי עשירים (פס' 4); ב.       אנשים שסובלים גופנית ואחרים שנרדפים בעבור אמונתם בישוע (פס' 16-13); ג.       אנשים שסוטים מדרך האמת (פס' 20-19). תודה לאל, יעקב לא רק מציין את "המחלות" אלא גם מציג לכל אחת מהן "תרופה". אזהרה למתעשרים מניצול החלשים בששת הפסוקים הראשונים של פרק ה לא מבזבז יעקב זמן על הקדמות. [...]

2017-03-09T11:29:16+02:00

איגרת יעקב פרק ד'

איגרת יעקב פרק ד' ידידות עם העולם = עוינות לאלוהים יעקב ד 10-1 לאחר שיעקב מסביר בפרוטרוט כיצד באים לידי ביטוי שני סוגי החכמה השונים — החכמה שבאה מאלוהים והחכמה הארצית שנובעת מהיצר החוטא ומהשטן — הוא מניח על "שולחן הניתוחים" את הקהילות שאליהן הוא שולח את איגרתו. הוא מנחה את מכותביו: "בדקו את טיב היחסים השוררים ביניכם בקהילות. כך תוכלו, לאור מעשיכם, לקבוע איזו חכמה שלטת בחייכם —זו שמקורה בשטן וביצר החוטא או זו [...]

2017-03-09T11:28:14+02:00

איגרת יעקב פרק ג'

איגרת יעקב פרק ג' לשון מרוסנת יעקב ג 12-1 עד כה למדנו: איך להתנהג בעתות משבר; איך לעמוד בניסיונות שאלוהים מאפשר בחיינו, ואיך לא להפוך אותם לפיתוי שיכשיל אותנו; איך להגיב לדבר אלוהים; איך להתנהג בשוויוניות —ללא משוא פנים— כלפי בני אדם; מהו ההבדל בין אמונה מתה לאמונה חיה ומושיעה. **תרגיל פתיחה- להכין טבלה של שימושים טובים ושימושים רעים אפשריים בלשוננו. בפסוקים הבאים מדבר יעקב על לשון מרוסנת. יעקב אינו רומז או קובע שהלשון היא [...]

2017-03-09T11:27:06+02:00

איגרת יעקב פרק ב'

איגרת יעקב פרק ב' היום קוראים לזה "פרוטקציה" אחרי שיעקב לימד אותנו איך להתנהג בעתות משבר, איך להימנע מליפול בפיתויים ואיך להגיב לדבר ה', הוא מלמד אותנו בפסוקים הבאים להיזהר ממשוא פנים. בפרק ב מזהיר יעקב את מכותביו מפני משוא פנים. מתברר, שבקהילות לא מעטות נהנו העשירים מיחס מועדף עקב עושרם ומעמדם החברתי בלבד. העניים, לעומת זאת, זכו ליחס מזלזל והתעלמות ממצבם. במלים אחרות, הקהילה לא דאגה לצורכיהם הבסיסיים, אדרבה, היא ראתה בהם פחותי ערך, [...]

2017-03-09T11:26:22+02:00

איגרת יעקב פרק א'

איגרת יעקב פרק א' פסוק 1 — מבוא לאיגרת פסוקים 12-2 — איך להגיב נכון בזמנים קשים מבוא לאיגרת מדוע בחרנו ללמוד את ספר יעקב? — מכיוון שהספר פותח ומתמקד בהנחיות מעשיות לחיים משיחיים. בפרק א' מלמד יעקב את האחים באמונה כיצד עליהם להגיב ולהתמודד בעתות צרה, סבל וכל ניסיון אשר יבוא עליהם. הנחיותיו של יעקב לחיים משיחיים מעשיים מאפשרים לנו לאמוד את אמיתות ישועתנו ואת רמת בגרותנו הרוחנית. יעקב פונה אל קהל המאמינים ומבקש מהם להתבגר [...]

2017-03-09T11:25:43+02:00

כותרת

עבור למעלה