האגרת אל הגלטים פרק ג'

גלטים פרק ג' האוֹמֶנֶת, ההבטחה ואמונת אברהם מבוא בפרקים א-ב שאול השליח ביסס את סמכותו כשליח. הוא הזכיר לקוראיו שנבחר להיות שליח על־ידי האדון ישוע עצמו. שאר השליחים, ללא יוצא מן הכלל, קיבלו אותו כשווה להם בסמכות. לכן המסר שבפיו הנו מסר אמת מאלוהים. שאול גם הוכיח כי תורתם של מורי השקר לא יכולה להיות אחרת אלא תורת שקר! כעת הוא מתפנה להוכיח את הגלטים בתוקף ובסמכותיות על התנהגותם וסטייתם מהאמת.   בפרק ג 14-1 שאול שוב [...]

2017-03-08T15:03:40+02:00

בראשית פרק כ"ד

בראשית פרק כד: אברהם שולח את עבדו להביא אשה ליצחק   בראשית פרק כד. אברהם שולח את עבדו, זקן-ביתו להביא כלה לבנו יצחק פרק כד בבראשית הינו הפרק הארוך ביותר בספר בראשית. בפרק הנוכחי אברהם משלח את בכיר עבדיו לבית אחיו נחור בארם נהריים, כדי להביא ליצחק אשה. חלוקת הפרק: א. פתיחה: פסוק 1. ב. אברהם משביע את 'זקן ביתו', לקחת אשה ליצחק מבנות משפחתו בלבד: 2-9. ג. תפילתו של העבד ובקשת האות ליד באר [...]

2017-02-22T11:27:56+02:00

בראשית פרק כ'

בראשית פרק כ: אלוהים מגן על זרע ההבטחה   בראשית פרק כ. אברהם ואבימלך (ההגנה על הזרע) בפרק כ אנו מתוודעים לאירוע דומה לזה שהתרחש בפרק יב 10-20, ודומה (עם משתתפים אחרים) בפרק כו 6-12. בכל אחד מן המקרים אנו עדים למצב בו מלך חומד את אשתו של אחד מן האבות ומסכן בכך את הבטחת אלוהים להקים זרע מבורך מאברהם, יצחק ויעקב, אשר עתיד להושיע את בני האדם מקללת החטא. בלימוד מעמיק ניתן לגלות דברים [...]

2017-02-22T11:20:35+02:00

בראשית פרק י"ח

בראשית פרק יח פסוקים 1-15, ו- 20-33: אלוהים מבקר באוהלו של אברהם – הדיון על מספר הצדיקים בסדום   בראשית פרק יח. אלוהים מופיע לאברהם בדמות אדם האירוע המפורסם כל כך מפרק יח התרחש מספר ימים בודדים לאחר השיחה של אל-שדי עם אברהם ומעשה ברית המילה באברהם וכל הזכרים בביתו. בפרק יז אל-שדי אמר לאברהם כי ילד עתיד להיוולד ממנו ומשרה אשתו. אברהם צחק לשמע ההבטחה (יז 17) והציע לאלוהים שימלא את כל הבטחותיו דרך [...]

2017-02-22T11:17:02+02:00

בראשית פרק י"ז

בראשית פרק יז – ברית המילה   בראשית פרק יז. ברית המילה פרק יז מפרט את הסיבה לברית המילה. הפרק כמוהו כהמשך ישיר לברית בין הבתרים שכרת אלוהים עם אברהם בפרק טו, אלא שבפרק יז נוסף ההיבט הדתי – האות, כריתת העורלה מכל זכר. הסיבה שאלוהים דורש אות בבשר גופו של כל השותף בברית היא לציין את נצחיות הברית. כמו שלא ניתן להחזיר את העורלה, כך לא ניתן להסיר את ההבטחה. עם ישראל הינו עמו [...]

2017-02-22T11:14:57+02:00

בראשית פרק ט"ז

בראשית פרק טז: פרשת הגר וישמעאל   לאחר שאלוהים כורת ברית עם אברהם ומבטיח לו זרע ואת ארץ כנען לנחלה, באים לפנינו הפרקים המכילים את הקשיים והמכשולים שעמדו בדרך הגשמתה של הבטחת אלוהים. לא לחינם מתאר המחבר את פעולת העיט הטמא מנסה לאכול את פגרי החיות בתיאור הברית בין הבתרים (בראשית טו 11). העיט המנסה לאכול מן הפגרים ולהפריע למהלך עשיית הברית מהווה סמל וצל למכשולים וקשיים העתידים לעמוד לפני האבות. כל מכשול וקושי מטרתו [...]

2017-02-22T11:13:27+02:00

בראשית פרק ט"ו

בראשית פרק טו – הברית בין הבתרים   בראשית פרק טו פסוקים 17-21. הברית בין הבתרים ברית אלוהים עם אברהם אבינו כאמור, פרק טו בספר בראשית הינו פרק מכונן בכתבי הקודש. בפרק זה נאמר שאברהם נצדק בעבור אמונתו באלוהים. אברהם אשר היה ערל באותה העת (עדיין לא נימול), נחשב לגוי, ואינו מודע לכלל מצוות התורה (שלא ניתנו עדיין אלא מעל לארבע מאות שנים מאוחר יותר), נושע, נצדק על סמך אמונתו הנכונה באלוהים. העיקרון הזה של: [...]

2017-02-22T11:12:07+02:00

בראשית פרק י"ד

בראשית פרק יד: מלחמת מלכי עבר הנהר עם מלכי הכיכר, שיחרור לוט משביו והפגישה עם מלכי-צדק   לא חלפו שנים רבות והנה לוט היה מעורב בקרב לא לו. מתברר שמלכים מאיזור בבל שלטו על איזורים בכנען ומלכי האיזור העלו מס שנתי לאותם מלכים. לאחר שמלכי כיכר הירדן והסביבה מרדו במלכים הכובשים, באו אלו כדי לדרוש את המגיע להם. הבה נקרא את פסוקים 1-16: א. וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ-שִׁנְעָר, אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר; כְּדָרְלָעוֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם, וְתִדְעָל [...]

2017-02-22T11:10:45+02:00

בראשית פרק י"ג

בראשית פרק יג: הפרידה מלוט   הפרשה על הירידה למצרים ולקיחת שרה לבית פרעה הפסיקה את הסיפור על מסעי אברהם בארץ, שכן שכם והמקום שבין בית-אל והעי היו אך תחנות-מעבר בנסיעתו לנגב, היינו לחברון, ששם קבע מושבו (יג 18). תיאור חזרתו של אברהם למקום שבין בית-אל והעי בפסוקים 3-4, אינו בא אלא כד להחזירנו לנקודת המוצא הראשונה של הסיפור בפרק יב 8-9. הבה נקרא את פסוקים 1-4 המהווים פתיח ודרך לחזור לסיפור המרכזי: א. וַיַּעַל [...]

2017-02-22T11:09:33+02:00

בראשית פרק י"ב

בראשית פרק יב ברית אברהם מפרק א עד יא בספר בראשית אנו מתעסקים בדרך כלל עם כלל האוכלוסיה, כלל בני האדם שאלוהים ברא. והנה מפרק יב, אנו מתמקדים באדם אחד, אברהם, אשר ממנו אלוהים יצר עם שממנו עתיד לבוא המשיח גואל האנושות. לידיעתנו: פרק א עד יא בבראשית מכסים תקופה של כ- 1900 שנים. מפרק יב ועד סוף התנ"ך, אנו מכסים תקופה בת כ- 1700 שנים. משמע, אחד עשר הפרקים מהווים הקדמה לעלילה המפורטת בספר [...]

2017-02-22T11:08:31+02:00

כותרת

עבור למעלה