בראשית פרק י"ג

בראשית פרק יג: הפרידה מלוט   הפרשה על הירידה למצרים ולקיחת שרה לבית פרעה הפסיקה את הסיפור על מסעי אברהם בארץ, שכן שכם והמקום שבין בית-אל והעי היו אך תחנות-מעבר בנסיעתו לנגב, היינו לחברון, ששם קבע מושבו (יג 18). תיאור חזרתו של אברהם למקום שבין בית-אל והעי בפסוקים 3-4, אינו בא אלא כד להחזירנו לנקודת המוצא הראשונה של הסיפור בפרק יב 8-9. הבה נקרא את פסוקים 1-4 המהווים פתיח ודרך לחזור לסיפור המרכזי: א. וַיַּעַל [...]

2017-02-22T11:09:33+02:00

בראשית פרק י"ד

בראשית פרק יד: מלחמת מלכי עבר הנהר עם מלכי הכיכר, שיחרור לוט משביו והפגישה עם מלכי-צדק   לא חלפו שנים רבות והנה לוט היה מעורב בקרב לא לו. מתברר שמלכים מאיזור בבל שלטו על איזורים בכנען ומלכי האיזור העלו מס שנתי לאותם מלכים. לאחר שמלכי כיכר הירדן והסביבה מרדו במלכים הכובשים, באו אלו כדי לדרוש את המגיע להם. הבה נקרא את פסוקים 1-16: א. וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ-שִׁנְעָר, אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר; כְּדָרְלָעוֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם, וְתִדְעָל [...]

2017-02-22T11:10:45+02:00

בראשית פרק ט"ו

בראשית פרק טו – הברית בין הבתרים   בראשית פרק טו פסוקים 17-21. הברית בין הבתרים ברית אלוהים עם אברהם אבינו כאמור, פרק טו בספר בראשית הינו פרק מכונן בכתבי הקודש. בפרק זה נאמר שאברהם נצדק בעבור אמונתו באלוהים. אברהם אשר היה ערל באותה העת (עדיין לא נימול), נחשב לגוי, ואינו מודע לכלל מצוות התורה (שלא ניתנו עדיין אלא מעל לארבע מאות שנים מאוחר יותר), נושע, נצדק על סמך אמונתו הנכונה באלוהים. העיקרון הזה של: [...]

2017-02-22T11:12:07+02:00

בראשית פרק ט"ז

בראשית פרק טז: פרשת הגר וישמעאל   לאחר שאלוהים כורת ברית עם אברהם ומבטיח לו זרע ואת ארץ כנען לנחלה, באים לפנינו הפרקים המכילים את הקשיים והמכשולים שעמדו בדרך הגשמתה של הבטחת אלוהים. לא לחינם מתאר המחבר את פעולת העיט הטמא מנסה לאכול את פגרי החיות בתיאור הברית בין הבתרים (בראשית טו 11). העיט המנסה לאכול מן הפגרים ולהפריע למהלך עשיית הברית מהווה סמל וצל למכשולים וקשיים העתידים לעמוד לפני האבות. כל מכשול וקושי מטרתו [...]

2017-02-22T11:13:27+02:00

בראשית פרק י"ז

בראשית פרק יז – ברית המילה   בראשית פרק יז. ברית המילה פרק יז מפרט את הסיבה לברית המילה. הפרק כמוהו כהמשך ישיר לברית בין הבתרים שכרת אלוהים עם אברהם בפרק טו, אלא שבפרק יז נוסף ההיבט הדתי – האות, כריתת העורלה מכל זכר. הסיבה שאלוהים דורש אות בבשר גופו של כל השותף בברית היא לציין את נצחיות הברית. כמו שלא ניתן להחזיר את העורלה, כך לא ניתן להסיר את ההבטחה. עם ישראל הינו עמו [...]

2017-02-22T11:14:57+02:00

בראשית פרק י"ח

בראשית פרק יח פסוקים 1-15, ו- 20-33: אלוהים מבקר באוהלו של אברהם – הדיון על מספר הצדיקים בסדום   בראשית פרק יח. אלוהים מופיע לאברהם בדמות אדם האירוע המפורסם כל כך מפרק יח התרחש מספר ימים בודדים לאחר השיחה של אל-שדי עם אברהם ומעשה ברית המילה באברהם וכל הזכרים בביתו. בפרק יז אל-שדי אמר לאברהם כי ילד עתיד להיוולד ממנו ומשרה אשתו. אברהם צחק לשמע ההבטחה (יז 17) והציע לאלוהים שימלא את כל הבטחותיו דרך [...]

2017-02-22T11:17:02+02:00

בראשית פרק כ'

בראשית פרק כ: אלוהים מגן על זרע ההבטחה   בראשית פרק כ. אברהם ואבימלך (ההגנה על הזרע) בפרק כ אנו מתוודעים לאירוע דומה לזה שהתרחש בפרק יב 10-20, ודומה (עם משתתפים אחרים) בפרק כו 6-12. בכל אחד מן המקרים אנו עדים למצב בו מלך חומד את אשתו של אחד מן האבות ומסכן בכך את הבטחת אלוהים להקים זרע מבורך מאברהם, יצחק ויעקב, אשר עתיד להושיע את בני האדם מקללת החטא. בלימוד מעמיק ניתן לגלות דברים [...]

2017-02-22T11:20:35+02:00

בראשית פרק כ"א

בראשית פרק כא: הולדת יצחק, אברהם מסלק את ישמעאל והגר, הברית עם אבימלך ההגנה על הזרע   בראשית פרק כא. הולדת יצחק, סילוק הגר וישמעאל והברית עם אבימלך (ההגנה על הזרע) לאחר שאלוהים שמר בריבונותו את מסלול זרע ההבטחה – את רחמה של שרה מאבימלך (פרק כ)- אנו עדים לניסיון נוסף לפגוע בילד ההבטחה – ביצחק. שימו לב למסלול הזה מרגע ההבטחה בפרק ג 15, דרך הניסיון של השטן לטמא כל רחם אישה ביקום על [...]

2017-02-22T11:22:59+02:00

בראשית פרק כ"ב

בראשית פרק כב – עקדת יצחק   בראשית פרק כב. עקדת יצחק (פסוקים 7-24) כפי שלמדנו בשיעור שעבר, אלוהים מנסה את אמונתו של אברהם ומצווה עליו להעלות את בנו יחידו, את האחד שאותו הוא אוהב במיוחד, לעולה. הקרבת ילדים לאלילים לא היה מעשה חדש בתקופתו של אברהם. עובדי אלילים היו מקריבים את ילדיהם לאליליהם כדי לציין את הכבוד הרב שהם רוחשים לאותו אליל. הקרבת ילדים לאלילים נועדה גם לרצות את האליל וכך זכות את המאמין [...]

2017-02-22T11:25:32+02:00

בראשית פרק כ"ג

בראשית פרק כג – חיי שרה   פרק כג מפרט את רכישתה החוקית לפי כל כללי המשפט של חלקת הקבר בה עתידה להיקבר שרה, ואחריה אבות האומה והאימהות מלבד רחל. מקום קבורתם של אבות האומה ראוי שיהיה בחלקת הארץ המובטחת. אנו עדים אפילו לבקשתו של יוסף בשלב מאוחר יותר בו הוא מבקש שעצמותיו יילקחו מאדמת מצרים וייקברו על האדמה המובטחת מאלוהים לעם ישראל. כאמור, הפרק כולל תיאור מפורט של מהלך הרכישה ועשיר בביטויים מעולם המסחר. [...]

2017-02-22T11:26:27+02:00

כותרת

עבור למעלה