הושע פרק י”ד

הושע הנביא – ספר הבטחת אהבתו הנצחית של אלוהים לעמו ישראל הושע פרק יד 2-10   הגענו לפרק החותם את ספר הושע הנביא. במהלך יג פרקים אלוהים לימד את הושע ודרכו את עם ישראל ואותנו אודות גודל אהבתו, חסדו ומחויבותו לעם ישראל. אלוהים ציווה על הושע לשאת לאישה את גומר העתידה לזנות וציווה עליו להחזירה אליו ולאהוב אותה למרות ניאופיה החוזרים ונשנים. גומר הייתה כמשל לעם ישראל. העם חטא ונאף מבחינה רוחנית ולמרות זאת אלוהים לא [...]