התגלות פרק א'

התגלות פרק א' פסוקים 1-8. כותרת פרק א: אל תירא, אני איתך! חלוקת פרק א': דברי פתיחה (א' 1-8) התגלות האדון ישוע בהדר כבודו (א' 9-18) ההוראה לכתוב החזון (א' 19-20) מבוא: ההתגלות של ישוע ליוחנן השליח ניתנה בעת תקופת שבר וצרה למאמינים בישוע. התקופה היא שנת 95 לספירה, בעת שלטון הקיסר טיטוס פלביוס דומיציוס (81-96 לספירה).[1] יוחנן עצמו מאוד זקן, בשנות התשעים של חייו. רדיפה קשה מתרחשת נגד המאמינים בישוע ורבים מוצאים את [...]

2022-05-30T15:59:10+03:00

התגלות פרק ב'

התגלות פרק ב' פסוקים 1-7. המכתב מישוע לקהילת אפסוס כותרת: אהבת אחים – מתכון לחיים. הקדמה ההתגלות של ישוע ליוחנן ניתנה בעת תקופת שבר וצרה למאמינים בישוע. התקופה היא שנת 95 לספירה, בעת שלטון הקיסר טיטוס פלביוס דומיציוס. יוחנן השליח ככל הנראה בן 90 שנים או יותר. רדיפה קשה מתחוללת נגד הקהילות ורבים מוצאים את מותם. קהילות נפגעות ומאמינים רבים זועקים: אלוהים אדירים, אייכה כאשר רע לילדיך? האם אתה חי? האם אתה רואה? מדוע [...]

2022-05-30T16:00:56+03:00

התגלות פרק ג'

התגלות פרק ג' פסוקים 1-6. קהילת סרדיס – אין רוח אין חיים \ נחים על זרי העבר. סרדיס הקהילה למרות שאין תיעוד המתאר את הקמתה של הקהילה בסרדיס, ניתן לשער בביטחון רב שגם קהילה זו הוקמה במהלך או לאחר השירות של שאול השליח בעיר אפסוס (מע"ש י"ט 10). הדמות המפורסמת ביותר מקהילת סרדיס הוא מליטו. הוא היה אפולוגיסט (כותב מאמרים וחיבורים בנושא הגנת האמונה) ושרת כבישופ בסרדיס בשלהי המאה השניה לאחר הספירה. מליטו גם [...]

2022-11-27T14:58:53+02:00

התגלות פרק ד'

התגלות פרק ד' מבט אל כבוד אבינו כותרת: אלוהים נאמן לקיים את הבטחותיו הגענו לפרק ד' המציין התחלה של נושא חדש בספר ההתגלות. להזכירנו, בפרק א' ישוע חילק את ספר ההתגלות לשלושה חלקים עיקריים: "...את אשר ראית, ואת אשר הווה ואת אשר עתיד להיות אחרי כן..." (א' 19). פרק א' מציין נתונים מן העבר, (את אשר ראית). פרקים ב'- ג' הם מכתבי הקהילות המציינים נתונים מן ההווה של יוחנן, ופרקים ד' ואילך מציינים נתונים [...]

2022-11-27T14:59:45+02:00

התגלות פרק ה

התגלות פרק ה' פסוקים 1-14. ראוי השה! בפרק ד' נלקח יוחנן אל השמיים, לנוכחות אלוהים. שם ראה יוחנן את כסא אלוהים ואת הנעשה סביב כסא אלוהים. מסביב לכסא אלוהים ראה יוחנן את הקשת, והיא סמל לברית שכרת אלוהים עם בני האדם לבל ישמידם שוב במבול (בראשית ט 13). היושב על הכסא דומה במראהו לאבני הישפה והאודם שהם שני האבנים הקיצוניות באפוד של הכהן הגדול, וזאת להזכיר שאלוהים נאמן לקיים את כל שהבטיח לעמו ישראל. [...]

2022-11-27T15:00:38+02:00

התגלות פרק ו'

התגלות פרק ו' פסוקים 1-17 כותרת הפרק: זעם ה' לא עלינו בפרק ה' למדנו ששה האלוהים האדון ישוע המשיח ראוי לפתוח את המגילה, שהיא כתב-הבעלות על העולם. כאשר ניגש האדון ישוע לקבל את המגילה מידי אלוהים האב, פצחו כל הנוכחים מסביב לכסא אלוהים בשירת הלל ושבח, ואליהם הצטרפו רבבות על רבבות של מלאכים בשיר חדש המפאר את אלוהים האב והבן על כך שהגיע הסוף להשפעת השטן והחטא על העולם. המגילה (כתב הבעלות על העולם) [...]

2022-11-27T15:01:39+02:00

התגלות פרק ז'

התגלות פרק ז' פסוקים 1-8. "גמר חתימה טובה" אנו לומדים אודות תקופה בעתיד הנקראת צרת יעקב שבסיומה המשיח יחזור ארצה. (ירמיה ל' פסוק 7) התקופה נקראת צרת יעקב מכיוון שאחת מהמטרות העיקריות היא לזקק את עם ישראל ולהושיע את השארית כדי שימלאו את ייעוד עם ישראל ככוהנים בממלכת המשיח. בתקופה מרוכזת של 7 שנים (דניאל ט') אלוהים ישבור את העורף הקשה של עמו ושל שאר יושבי תבל. בהטילו על העולם מלחמות ונגעי טבע יסיר [...]

2023-01-15T13:45:19+02:00

התגלות פרק ח'

התגלות פרק ח' פסוקים 1-6. כותרת: יש מענה לתפילותינו ספר ההתגלות של האדון ישוע ליוחנן השליח מתאר את האירועים בתקופה הנקראת בפי ירמיה הנביא: "צרת יעקב". זו תקופה בת 7 שנים כפי שמציין דניאל הנביא בפרק ט'. אלו שבע השנים שלפני חזרתו של ישוע המשיח להקים את ממלכתו בארץ. במהלך שבע שנות הצרה, אלוהים יזקק את עמו ישראל מבחינה רוחנית. בסיום שבע שנות הצרה רק שארית מעם ישראל תישרוד (שליש מן העם על פי [...]

2023-02-27T15:15:54+02:00

התגלות פרק ט'

התגלות פרק ט' (הקדמה) בשיעור שעבר למדנו את פרק ח' פסוקים 6-13 אך בדרך יחודית. במקום לחרוש את האירועים הקשים שנוחתים על העולם בתקיעת כל שופר, למדנו אודות קדושתו, צדקתו וחסדו של אלוהים כפי שהדבר התגלה במשפטיו לאורך התנ"ך. מדוע עשינו זאת? בלומדינו אודות משפטי אלוהים לאורך התנ"ך זכינו לראות שאלוהים הינו קדוש. אין בו כל חטא ואינו מתחבר לחטא. אלוהים מזהיר לפני שהוא מעניש, הוא מציג את חסדו לפני שהוא מראה את צדקתו. [...]

2022-12-01T10:14:48+02:00

התגלות פרק י׳

מלאך רב כוח עם ספר קטן פתוח (הפרשנות לפרק י' מבוססת על ספר הפרשנות של ד"ר ג'ון מקארתור) ספר ההתגלות עוסק ברובו באירועי אחרית הימים. פרקים ו-י"ט מתארים אירועים שעתידים להתרחש במהלך שבע שנות הצרה, שהם השבוע האחרון בנבואת דניאל המוזכרת בספר דניאל פרק ט. במהלך שבע שנות הצרה, יושבי תבל עתידים לחוות מלחמות, מגפות ופגעי טבע שישמידו כשני שליש מכלל יושבי תבל. התכלית של כל המכות היא: להטיל את זעם אלוהים על יושבי [...]

2024-05-08T09:46:21+03:00

כותרת

עבור למעלה