לוקס פרק ז' 36-50: ישוע בבית שמעון הפרוש

לוקס פרק ז' 36-50 ישוע בביתו של שמעון הפרוש – שמעון לומד באיזה סוג זבח חפץ אלוהים   ישוע המשיח נימק לפרושים ולסופרים את הסיבה שלשמה הוא התארח במשתה שמתי המוכס ערך לכבודו. ישוע עשה זאת דרך שלושה משלים: השה האובד, המטבע שאבד ונמצא והבן האובד (לוקס טו). שלושת המשלים לימדו את הפרושים והסופרים שאלוהים אוהב את כל בני האדם ורוצה שנתאמץ ונביא את חדשות ישועתו לכל אוזן. המסר לפרושים ולסופרים היה ברור: אלוהים אוהב [...]