מבוא לספר שופטים

כשנעבור יחד, פסוק־פסוק, על ספר שופטים, נעשה שלושה דברים: נלמד היסטוריה של עם ישראל. — ישנם הרבה חוקרים מלומדים שלא יסכימו אתי. הם טוענים כי היום אי־אפשר לדעת מה מהסיפורים הללו באמת קרה ומהן אגדות — איזו מן הדמויות היא דמות היסטורית ומיהו המצאה. אני מאמין שדבר אלוהים אמת. מה שכרגע פתוח לפנינו הוא דיווח אמין. האנשים שאנחנו קוראים עליהם כאן באמת חיו ובאמת עשו את מה שדבר אלוהים מספר שעשו. מה שכן — [...]