בראשית פרק כ"ה

בראשית פרק כה: מות אברהם והולדת עשיו ויעקב   בראשית פרק כה. מות אברהם וקבורתו הולדת עשיו ויעקב בפרק כה אנו נפרדים מאברהם אך לא מהברכה הנצחית שאלוהים העניק לו ולזרעו אחריו. בפרק כלולים רשימת בניו של אברהם מקטורה, אשה חדשה שלה נישא אברהם לאחר מות שרה וממנה הביא שישה בנים. לא רק בני קטורה מוזכרים אלא גם צאצאי ישמעאל. שמותיהם וגורלם חשובים כדי: א. להוכיח את קיום הבטחתו של אלוהים לברך את ישמעאל מפאת [...]

2017-02-22T11:29:19+02:00

בראשית פרק כ"ד

בראשית פרק כד: אברהם שולח את עבדו להביא אשה ליצחק   בראשית פרק כד. אברהם שולח את עבדו, זקן-ביתו להביא כלה לבנו יצחק פרק כד בבראשית הינו הפרק הארוך ביותר בספר בראשית. בפרק הנוכחי אברהם משלח את בכיר עבדיו לבית אחיו נחור בארם נהריים, כדי להביא ליצחק אשה. חלוקת הפרק: א. פתיחה: פסוק 1. ב. אברהם משביע את 'זקן ביתו', לקחת אשה ליצחק מבנות משפחתו בלבד: 2-9. ג. תפילתו של העבד ובקשת האות ליד באר [...]

2017-02-22T11:27:56+02:00

כותרת

עבור למעלה