מתי פרק ט"ז 5-12: שאור הפרושים והצדוקים

מתי פרק ט"ז 5-12 שאור הפרושים והצדוקים (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 14-21) לאחר שישוע המשיח ביקר את התנהגותם של הפרושים והצדוקים שבאו לנסות אותו: [" את פני הארץ ופני השמים יודעים אתם לפרש, הכיצד אינכם יודעים לפרש את הזמן הזה?" (לוקס י"ב 56)], הוא ותלמדיו חזרו לסירה והחלו לשוט לצידה השני של הכינרת. מתי ט"ז 5-12: "כשעברו התלמידים אל הצד השני שכחו לקחת לחם. אמר להם ישוע: "שימו לבבכם והיזהרו משאור הפרושים והצדוקים." אך הם אמרו בלבבם, [...]