איגרת יעקב פרק ה

איגרת יעקב פרק ה אזהרה לעשירים יעקב ה 6-1 הכותרת המתאימה לפרק ה היא: "אנשים בצרות". בו אנחנו פוגשים… א.       עניים המנוצלים על ידי עשירים (פס' 4); ב.       אנשים שסובלים גופנית ואחרים שנרדפים בעבור אמונתם בישוע (פס' 16-13); ג.       אנשים שסוטים מדרך האמת (פס' 20-19). תודה לאל, יעקב לא רק מציין את "המחלות" אלא גם מציג לכל אחת מהן "תרופה". אזהרה למתעשרים מניצול החלשים בששת הפסוקים הראשונים של פרק ה לא מבזבז יעקב זמן על הקדמות. [...]