מתנות רוח הקודש – חלק 1

ספר המתנות מתנות רוח הקודש, ריפוי, אותות ונסים מאת מנחם קלישר קצר, ברור — מבוסס על כתבי הקודש שיעורי בית גאולה © 2008 כל הזכויות שמורות לקהילת ירושלים בית גאולה ת”ד 31878 ירושלים 91317 כל הציטוטים מספר הברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש, אלא אם כן צוין אחרת. כל הזכויות לתרגום החדש שמורות © 1991 לחברה לכתבי הקודש בישראל, ת”ד 44, ירושלים 91000 תוכן העניינים: מבוא פרק א — הכרת רוח הקודש זהות רוח הקודש   הגדרת [...]

2017-03-14T16:28:20+02:00

יוחנן פרק ו' 16-71: ישוע הולך על המים והלחם האמיתי

יוחנן ו' 16-71   פסוקים 16-35 בשיעור שעבר למדנו איך ישוע מאכיל 5000 איש עם חמישה כיכרות לחם ושני דגים. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע כמלך (יוחנן ו 15). ההמון ראה בישוע את התגשמות נבואת משה בדברים יח 15-19: כמו שמשה נתן אוכל לעמו במשך 40 שנה והוציא את העם מעבדות מצרים, הנה בא הנביא שנותן אוכל – והוא גם ישחרר אותנו מעול רומא. ההמון לא כרע ברך לפני ישוע וביקש ממנו [...]

2017-03-13T10:31:35+02:00

יוחנן פרק ו' 1-15: ישוע מאכיל 5,000 איש

יוחנן פרק ו' 1-15 האכלת חמשת אלפים איש (קטעים מקבילים: מתי יד, מרקוס ו, לוקס ט) פרק ו' מתאר נס מרכזי בחיי ישוע, נס שמוזכר בכל ארבעת הבשורות. במהלך השיעור אני אזכיר נתונים הכתובים גם בשאר הבשורות. יוחנן מרחיב את תיאור הנס מכיוון שהדבר נועד להדגיש את מטרת האיגרת: "אבל אלא נכתבו כדי שתאמינו כי ישוע הוא המשיח בן האלוהים, וכדי שבהאמינכם יהיו לכם חיים בשמו." כ' 311. מאמינים רבים מחלקים את אות האכלת ההמון וההליכה על [...]

2017-03-13T10:28:39+02:00

יוחנן פרק ב' 1-12: הנס בכפר קנה

יוחנן פרק ב' 1-12   האות הראשון של ישוע בכפר קנה: הפיכת המים ליין בשיעור שעבר למדנו איך ישוע אסף חלק מתלמידיו. יוחנן המטביל הציג את ישוע כשה אלוהים לאחר טבילתו. תלמידי יוחנן המטביל, אנדרי ויוחנן הצטרפו לישוע ולאחר שעות מספר בחברתו, הם קראו גם לקרוביהם להצטרף לישוע. תלמידיו של ישוע באו, ראו ונשארו כי לימודו של ישוע ומעשיו הוכיחו שהוא שה האלוהים. תלמידי יוחנן, קרוביהם וחבריהם לא היו היחידים שחיפשו את האמת. הרבה אנשים [...]

2017-03-12T11:27:14+02:00

כותרת

עבור למעלה