מעשי השליחים: פרק י"ט

רקע: ספר מעשי השליחים מתאר את רוח אלוהים שפועל במאמינים הראשונים כדי שיעידו על ישוע. החלק השלישי של הספר מתאר את מעשי רוח אלוהים דרך שאול וחבריו ברחבי האימפריה הרומית. עד עכשיו למדנו מה קרה לשאול והצוות בפיליפי, תסלוניקי, בראה, אתונה, וקורינתוס. כעת אנחנו במסע הבישור השלישי הואחרון כאשר התחנה המרכזית ביותר בו היא אפסוס. פרק י"ט פסוקים 1-10: שרותו של שאול באפסוס פסוקים 1-2: אז עכשיו אפולוס בקורינתוס ואילו שאול חזר לאפסוס כפי [...]