מעשי השליחים: פרק ד'

תוכן עניינים: ההנהגה הדתית מאשימה את פטרוס ויוחנן: פסוקים 1-7. דבר ההגנה של פטרוס: פסוקים 8-12. ההנהגה מאיימת על התלמידים: פסוקים 13-18. תגובת התלמידים לאיומים: פסוקים 19-22. תגובת הקהילה לאירוע: פסוקים 23-31.   ההנהגה הדתית מאשימה את פטרוס ויוחנן: פסוקים 1-7 לאחר הנס שביצעו יוחנן ופטרוס ולאחר המסר של פטרוס אל האנשים במקדש, הגיעו ראשי ההנהגה הדתית. הם כעסו מאוד, תפסו את יוחנן ופטרוס וכלאו אותם עד למחרת. מדוע לדעתכם הם כל כך כעסו/חששו? [...]