מעשי השליחים: פרק ג'

הקדמה: ראינו כי הספר מתאר את הפעולות של רוח הקודש דרך המאמינים הראשונים. פסוק המפתח של הספר עוזר לנו להבין גם את המטרה שלו וגם את המבנה: פרק א' 8 - "אבל בבוא עליכם רוח הקודש תקבלו כח ותהיו עדי הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון, עד קצה הארץ". ראינו בפרק ב' את רוח הקודש שבא על המאמינים וקראנו על הדרשה הראשונה של פטרוס בה הוא הוכיח שישוע הוא המשיח. בסוף הפרק גם שמחנו [...]