מעשי השליחים: פרק ב'

להזכירנו, ספר מעשי השליחים מתאר את פעולות רוח הקודש בקרב תלמידי ישוע, על מנת שיעידו עליו בירושלים, יהודה ושומרון ועד "קצה הארץ". פרק ב' מתאר את האירוע ההיסטורי של ביאת רוח הקודש על המאמינים הראשונים והקמת הקהילה הראשונה. פרק ב' 1-13: רוח הקודש מגיע חג השבועות(אחד משלושת הרגלים) הגיע, וכל התלמידים בנוסף לעוד אנשים נוספים נמצאים ביחד בירושלים. פתאום קורים שלושה דברים: נשמע קול מן השמיים שדומה לרוח חזקה. הם ראו לשונות כמו להבות [...]