תהילים צ"א: תחת כנפי שדי

מזמור צ"א הינו חלק מאשכול מזמורים והם צ', צ"א ו-צ"ב.[2] מסיבה זו למדנו בשבוע שעבר את מזמור צ' ובשבוע הבא נלמד את מזמור צ"ב. שלושת המזמורים הללו נועדו ללמד את האמת הבאה: מזמור צ' – ודא שאלוהים הוא מעונך והקדש חייך לאדון. מזמור צ"א – המקדיש חייו לאדון מוגן בצל שדי. מזמור צ"ב – המקדיש חייו לאדון ינוח במנוחת השבת של האדון. כאמור, המכנה המשותף לשלושת המזמורים הללו הוא שירת האזינו (דברים ל"ב ו-ל"ג). [...]