זכריה פרק ה

זכריה הנביא פרק ה חמשת החזיונות הראשונים של זכריה עסקו במסר של עידוד ונחמה עבור הגולים שחזרו מבבל. החזיונות הבטיחו שאלוהים יחזור לשכון בירושלים ושישראל יגברו על אוייביהם המנסים לעצור את בנית בית אלוהים וירושלים. לעומת זאת, שלושת החזיונות האחרונים, אשר שניים מהם כתובים בפרק ה, מזהירים את בני ישראל מכל חטא ורשעה. המסר ברור: אם העם משתוקק לחוות את כל הברכות שאלוהים מבטיח, עליהם בראשונה לפעול לחזרה בתשובה כנה ולטוהר רוחני ברמה האישית והלאומית. [...]