הבן האובד

האב, הבן הסורר ומורה, והבן הצבוּע לוקס טו 32-11 שיעור ראשון — פסוקים 11 עד 18א מבוא הגענו למשל השלישי מתוך סדרה. האדון ישוע מספר ברצף שלושה משלים שכולם מבהירים את אותו עיקרון, אותו נושא, אותה נקודה מרכזית. כל משל שונה, אך כל אחד מכיל את אותם ארבעה מרכיבים: אובדן חיפוש מציאה שמחה במשל הראשון מסופר על כבש שאבד ונמצא; מיד אחריו בא הסיפור על מטבע שאבד ונמצא; וכעת — במשל שידוע בשם "הבן [...]