איגרת יעקב פרק ה

איגרת יעקב פרק ה אזהרה לעשירים יעקב ה 6-1 הכותרת המתאימה לפרק ה היא: "אנשים בצרות". בו אנחנו פוגשים… א.       עניים המנוצלים על ידי עשירים (פס' 4); ב.       אנשים שסובלים גופנית ואחרים שנרדפים בעבור אמונתם בישוע (פס' 16-13); ג.       אנשים שסוטים מדרך האמת (פס' 20-19). תודה לאל, יעקב לא רק מציין את "המחלות" אלא גם מציג לכל אחת מהן "תרופה". אזהרה למתעשרים מניצול החלשים בששת הפסוקים הראשונים של פרק ה לא מבזבז יעקב זמן על הקדמות. [...]

2017-03-09T11:29:16+02:00

הראשונה לטימותיאוס פרק ו'

ראשונה לטימותיאוס פרק ו'   יחס המאמין לכסף ולרכוש בשני השיעורים הקודמים למדנו את אחריות הקהילה כלפי הנזקקים שבתוכה. לדוגמה: על הקהילה מוטלת האחריות לטפל באלמנה זקנה ללא משפחה אשר הקדישה את חייה לשירות האדון. תפקיד הקהילה אינו מסתכם בתחום זה בלבד, אלא מתרחב לכל נושא העזרה לחלש ולבודד בתוך בית אלוהים. על מנת שהקהילה תעמוד בהתחייבויותיה כלפי ילדיה, מנחה אלוהים אותנו איך להתייחס לכסף שהוא מעמיד לרשותנו. אף־על־פי שהנושא הנו כסף, מתברר שזהו החלק [...]

2017-03-09T10:55:35+02:00

כותרת

עבור למעלה