אל העברים פרק ט'

אל העברים פרק ט' האדון ישוע – הכוהן הגדול במשכן השמיימי המשכן הארצי בהשוואה למשכן השמיימי   בפרק ח' המחבר שיגר אותנו לעבר הנושא המרכזי – עליונות השירות של ישוע ככוהן גדול שלנו. המחבר ציין בקצרה את המשכן השמיימי, את הזבח שמיימי, (ח' 3,5), ובאופן ברור ושאינו משתמע לדו פנים, הוא הבהיר שהברית החדשה עומדת במקום קודמתה (ח' 6-13). פרק ט' 1 – י' 18, המחבר מציג בפירוט רב איך קורבנו של ישוע לכפרת חטאי [...]