עינינו אל המשיח – ישעיה י"א

ישעיה פרק י"א פסוקים 1־10 כותרת: עינינו אל ישוע הנביא ישעיה נושא בשמו הפרטי את המסר העיקרי שבכל ספרו ־ ישועת אלוהים. אכן כך, כבר בפרק א' ישעיה הנביא מציין את הצורך המידי של עם ישראל בגואל אשר יסיר את החטא והרשע מקרב בני אדם. בפרק ז' ובפרק ט' ישעיה מציין שבן העלמה, הילד שניתן לנו, הוא מבית דוד. כתבי הברית החדשה מאשרים שנבואות אלו התגשמו במלואן בישוע המשיח (מתי א' 18-23). פרק י"א [...]

2019-05-22T10:34:37+03:00

האם כל עם ישראל ייוושע ומתי?

האם כל ישראל ייוושע? לא! אלא רק השארית מצרת יעקב, וכל אלו אשר נושעו במהלך הצרה ושילמו בחייהם בעבור אמונתם בישוע. מתי ייוושעו כל שארית ישראל? בסיום צרת יעקב, כאשר יחזור המשיח ישוע לעולם כדי להשמיד את שארית אוייביו ולהקים את מלכותו הארצית שמרכזה ירושלים (התגלות יט 11 ואילך, תהילים צו 13). וכעת לתשובה מפורטת יותר. כתבי הקודש מציינים שתכלית עם ישראל היא: א. להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש (שמות יט 5-6). ז"א, שגרירי [...]

2019-05-14T10:09:56+03:00

מי יקום לתחיה כשיבוא המשיח ישוע?

חזרתו של המשיח ישוע ארצה מוזכרת ומתוארת בכתבי הקודש (זכריה יד 3-4, מע"ש א 10-11). הכוונה למועד בו יחזור האדון ישוע ארצה כשהוא מהודר בכבוד כדי להשמיד את אחרוני מתנגדיו ולהקים את מלכותו הארצית בת אלף השנים (התגלות יט 11 עד כ 4). בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה תתרחש תקומה מן המתים. הקמים לתחיה מן המוות באותה עת יהיו האנשים שמתו כנושעים מאז בראשית ועד יום מותו של ישוע המשיח על הצלב, וכן [...]

2019-05-14T10:08:05+03:00

למה התכוון ישוע כשאמר שעלינו "לשאת את הצלב"?

"לשאת את הצלב" משמע לקיים עד תום בציות מלא אמונה ואהבה את רצון אלוהים לגביך. על הצלב ישוע מת. שם הוא שילם את המחיר הגבוה ביותר, את חייו כציות מושלם לאלוהים האב. "ישוע נשא את צלבו" משמע: ישוע קיים עד תום ובציות מושלם את התכלית לשמה אלוהים האב שלח אותו לעולם – למות כקורבן כפרת חטאים של בני האדם וכך לסבול את זעם אלוהים שהיה מיועד וראוי לחוטאים – לי ולך (ישעיה נג). הצלב הינו המקום עליו [...]

2019-05-14T10:05:37+03:00

האם ישוע קם בעצמו לתחיה או האב הקים אותו?

כתבי הקודש מלמדים שתחייתו של האדון ישוע נעשתה בכוח אלוהים. לו היה האדון ישוע מקים עצמו מן המתים, כי אז הייתה נפגמת הסתמכותו המוחלטת על רצון האב. האדון ישוע הראה לנו את הדוגמא והמופת של כניעה מוחלטת לאב הנובעת מאהבה והרמוניה נטולת חטא. הנה לפנינו הפסוקים בברית החדשה המתארים את פעולת תחייתו של האדון ישוע. חלקם מציינים שהאדון ישוע הוקם על ידי אלוהים, וחלקם מפרטים שהתקומה נעשתה על ידי אלוהים האב בכבודו ובעצמו: אל [...]

2019-05-14T09:57:20+03:00

מדוע האדון ישוע נולד באבוס ולא בארמון?

כאמור, גם כשישוע נולד, הוא היה אלוהים הבן הראוי לכל כבוד ויקר. הולדתו באבוס לא הסירה או הורידה מאלוהותו (מתי ב, לוקס ב). הסיבה שהאדון ישוע נולד באבוס ולא בארמון היא כדי לציין את תכלית הופעתו – קורבן כפרת חטאינו. שם באבוס, מקום מחייתם של הצאן, נולד שה האלוהים עבור ישועת בני האדם (יוחנן א 29, ישעיה נג 6). בהופעתו הראשונה האדון ישוע בא כעבד, וכך הראה והוכיח את כניעתו השלמה לפני אלוהים האב [...]

2019-05-14T09:56:41+03:00

מדוע ישוע נצלב ולא הומת בדרך אחרת?

צליבתו של ישוע המשיח על עץ הגשימה נבואה המציינת ש: "קללת אלוהים תלוי…". (דברים כא 23). האדון ישוע המשיח בא לעולם בדמות אדם כדי להושיע בני אדם חוטאים מזעם אלוהים (קור"ב ה 21, אל הגלטים ד 4, אל העברים ב 17). ישוע המשיח, בגלל היותו טהור וללא כל חטא, יכול היה לשמש שה כפרה מושלם בעבור חטאי כל בני האדם. הוא נשא את קללת החטא שלנו עליו. לאלו המאמינים בו כאדון ומושיע מן החטא, [...]

2019-05-14T09:55:40+03:00

האם ישוע סבל במותו, הרי הוא אלוהים?

כן, כתבי הקודש מלמדים שכל תהליך כפרת החטאים של בני האדם על ידי המשיח, כלל סבל רב מנשוא. הנביא ישעיה בפרק נג מציין במפורש שעבד יהוה הלא הוא המשיח, איש מכאובות וידוע חולי…חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם…(נג 3-5). מתי, אחד מתלמידיו של ישוע מאשר את ההבנה הזו בבשורת מתי ח 17. (ראה גם אל העברים ה 8). שאול השליח מציין את גודל הסבל שעל המשיח לשאת באומרו שהמשיח לוקח על עצמו את זעם אלוהים [...]

2019-05-14T09:49:55+03:00

באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב?

לפי הכתובים באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב? יום תקומתו של האדון ישוע מן המתים מתועד בספרי הבשורה שנכתבו על ידי תלמידיו של ישוע. מתי כח 1: "אחרי השבת, עם עלות השחר של יום ראשון…" מרקוס טז 1: "כשעבר יום השבת…בראשון בשבוע, בבוקר השכם…" לוקס כד 1-3: "בראשון בשבוע, לפני עלות השחר…הן ראו שהאבן כבר נגולה…אך לא מצאו את גופת האדון ישוע…" יוחנן כ 1-2: "בראשון בשבוע, לפנות בוקר בעוד חושך…לקחו [...]

2019-05-08T13:54:11+03:00

כיצד יחזור המשיח?

כתבי הקודש מציינים שני סוגים של חזרת המשיח. א. כדי לאסוף אליו את ילדיו הנושעים בעולם לפני ענישת בני האדם בעבור דחייתו. האירוע נקרא: הילקחות (תסל"א ד 13-18, יוחנן יד 1-3, קור"א טו 51-588, תסל"ב ה). באירוע זה המאמינים בישוע, (כולל המאמינים שמתו מאז מותו של ישוע המשיח ועד לאותו רגע של ההילקחות), נלקחים אל העננים כדי לפגוש את ישוע שם, ומשם יילקחו לנוכחות אלוהים בשמיים. קבוצה זו תחזור עם ישוע המשיח ארצה בסיום שבע שנות צרת [...]

2019-05-08T13:47:02+03:00

כותרת

עבור למעלה