בראשית פרק ל"ג

בראשית פרק לג: יעקב ועשיו מתפייסים…   בראשית פרק לג. יעקב ועשיו מתפייסים… לאחר שאלוהים העניק ליעקב את כל הסיבות לא לדאוג מהפגישה עם עשיו, (ההבטחות בחזון שאלוהים ישמור עליו ויקיים דרכו את כל ההבטחות שנתן לאברהם ויצחק, וכן המחזה של מחנה מלאכי אלוהים הנמצאים בקרבת יעקב כדי להוכיח לו שאלוהים אכן עימו ומלאכיו חזקים יותר מכל מחנה אדם…), עומד יעקב במבחן האמונה. האם יעקב ישתמש בתכסיס כלשהו (כפי שנהג לעשות עד כה), או ילך [...]

2017-02-22T11:42:29+02:00

בראשית פרק ל"ב

בראשית פרק לב: המאבק בין יעקב לאלוהים במעבר יבוק   בראשית פרק לב. מאבקו של יעקב עם אלוהים לאחר שיעקב כרת את הברית עם לבן, הוא מתפנה להתכונן למפגש שלו עם עשיו. יעקב יודע שהמפגש עם עשיו יכול להיות גורלי לו ולכל בני ביתו. יעקב נכבש על ידי פחדו ובא עם תוכנית לצמצום נזקים. לפני שיעקב עומד לפגוש את עשיו, עושה אלוהים חסד עימו ומעניק ליעקב את כל הסיבות לא לפחד ולבטוח באלוהים. להזכיר לו [...]

2017-02-22T11:41:18+02:00

בראשית פרק ל"א

בראשית פרק לא: בריחתו של יעקב מלבן   בראשית פרק לא. יעקב נמלט מידי לבן לאחר שיעקב שילם ללבן 14 שנות עבודה בעבור נישואיו ללאה ורחל, הוא המשיך לעבוד עבור לבן במשך שש שנים נוספות (לא 41). סך הכל, יעקב שרת את לבן במשך 20 שנים. כאשר הצליח יעקב להרבות את צאנו המנוקד והמטולא הבחינו בכך בניו של לבן. הם הבחינו שהצאן אשר ברשותם אינו גדל בקצב שצאנו של יעקב גדל. בקנאתם, הם האשימו את [...]

2017-02-22T11:40:04+02:00

בראשית פרק ל'

בראשית פרק ל: בני יעקב   בראשית פרק ל. בני יעקב פרק כט מסתיים בלידת ארבעת הבנים הראשונים של לאה ליעקב. ניתן לשער שבלידת כל בן ללאה גם רחל שמחה, אך ליבה נחמץ מן העובדה שהיא עקרה ואינה יכולה ללדת לבעלה. חולפים להם השנים, וכל נסיונותיה של רחל להרות עולים בתוהו. אלוהים החליט לא לפתוח את רחם רחל עד כה. לאחר שלאה ילדה ארבעה בנים, רחל יוצאת משלוותה ומציבה אולטימטום ליעקב. בפרק ל מתועדים לדתם [...]

2017-02-22T11:38:46+02:00

בראשית פרק כ"ט

בראשית פרק כט: יעקב פוגש את רחל   בראשית פרק כט. יעקב פוגש את רחל (לאה) כל הנסיבות לעזיבת יעקב את בית הוריו וההליכה לפדן ארם קשורות לעצב, פחד וגעגועים. והנה, לפני שיעקב יצא מגבולות ארץ ההבטחה, נפגש עימו אלוהים בחלום (הסולם לשמים), ועודד את ליבו ורוחו להמשיך בדרך בה הוא הולך עם הבטחה ברורה שאלוהים עימו וכל הברכות שהבטיח אלוהים לאברהם ויצחק אביו, עוברות אליו ועתידות להתגשם בחייו ובחיי צאצאיו. כמה נאמן אלוהים. למרות [...]

2017-02-22T11:34:37+02:00

בראשית פרק כ"ח

בראשית פרק כח: יעקב בורח לפדן-ארם - סולם יעקב   בעוד בפרק כז יעקב מציג עצמו במרמה לאביו ומתחזה לעשיו כדי לקבל את הברכה המגיעה לו כדין, פרק כח נפתח בפסוק המציין שיצחק מברך את יעקב ביוזמתו, משייך לו את ברכת אברהם ולא לעשיו, ושולח אותו לפדן ארם כדי להינשא לבת משפחה מוכרת וברוכה ולא לאחת מבנות כנען. בדרכו לפדן-ארם חולם יעקב את החלום המפורסם אודות הסולם המגיע לשמיים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים עליו. בחזון [...]

2017-02-22T11:32:45+02:00

בראשית פרק כ"ז

בראשית פרק כז: יעקב משיג במרמה את הברכה המיועדת לו   בפרק כז אנו עדים למקרה הידוע בו יעקב התחזה לעשיו והשיג במרמה את הברכה המיועדת לו מאביו. הפרק מלמד אותנו בדרך נפלאה שהמטרה אינה מקדשת את האמצעים. אלוהים קדוש וטהור אינו זקוק לשקר או תחמון כדי להגשים את תוכניתו. כל המעורבים למדו, ואנו איתם, שאם אלוהים מבטיח דבר כלשהו, הוא יקיים את הבטחתו בדרך אמת וטוהר, ואינו זקוק לתכסיסינו הארציים כדי להוציא לפועל את תוכניתו [...]

2017-02-22T11:31:34+02:00

בראשית פרק כ"ה

בראשית פרק כה: מות אברהם והולדת עשיו ויעקב   בראשית פרק כה. מות אברהם וקבורתו הולדת עשיו ויעקב בפרק כה אנו נפרדים מאברהם אך לא מהברכה הנצחית שאלוהים העניק לו ולזרעו אחריו. בפרק כלולים רשימת בניו של אברהם מקטורה, אשה חדשה שלה נישא אברהם לאחר מות שרה וממנה הביא שישה בנים. לא רק בני קטורה מוזכרים אלא גם צאצאי ישמעאל. שמותיהם וגורלם חשובים כדי: א. להוכיח את קיום הבטחתו של אלוהים לברך את ישמעאל מפאת [...]

2017-02-22T11:29:19+02:00

כותרת

עבור למעלה