יוחנן פרק ב' 1-12: הנס בכפר קנה

יוחנן פרק ב' 1-12   האות הראשון של ישוע בכפר קנה: הפיכת המים ליין בשיעור שעבר למדנו איך ישוע אסף חלק מתלמידיו. יוחנן המטביל הציג את ישוע כשה אלוהים לאחר טבילתו. תלמידי יוחנן המטביל, אנדרי ויוחנן הצטרפו לישוע ולאחר שעות מספר בחברתו, הם קראו גם לקרוביהם להצטרף לישוע. תלמידיו של ישוע באו, ראו ונשארו כי לימודו של ישוע ומעשיו הוכיחו שהוא שה האלוהים. תלמידי יוחנן, קרוביהם וחבריהם לא היו היחידים שחיפשו את האמת. הרבה אנשים [...]