ישעיה פרק כ"ה

ישעיה פרק כ"ה בתוך הקושי – תהילה   פרק כד מסיים בתיאור ניצחונו של אלוהים על כל העמים המתנגדים לו, מיגור השטן וכבילתו והקמת מלכות אלוהים בציון. פרק כד הנו סיכום נאמן של ספר ההתגלות פרקים ו עד כב. חמשת הפסוקים הראשונים – שבהם ישעיהו מהלל את אלוהים – מבוססים על הכתוב בסוף פרק כד. פרקים כה עד כז הנם פרקי הודיה לאלוהים על שהביס ומיגר את האויבים, ומילא את כל הבטחותיו לאוהביו. פסוקים 1-5:   תהילה לאלוהים "יהוה אֱלוהַי אַתָּה, [...]