בראשית פרק כ"ג

בראשית פרק כג – חיי שרה   פרק כג מפרט את רכישתה החוקית לפי כל כללי המשפט של חלקת הקבר בה עתידה להיקבר שרה, ואחריה אבות האומה והאימהות מלבד רחל. מקום קבורתם של אבות האומה ראוי שיהיה בחלקת הארץ המובטחת. אנו עדים אפילו לבקשתו של יוסף בשלב מאוחר יותר בו הוא מבקש שעצמותיו יילקחו מאדמת מצרים וייקברו על האדמה המובטחת מאלוהים לעם ישראל. כאמור, הפרק כולל תיאור מפורט של מהלך הרכישה ועשיר בביטויים מעולם המסחר. [...]