איגרת יעקב פרק ג'

איגרת יעקב פרק ג' לשון מרוסנת יעקב ג 12-1 עד כה למדנו: איך להתנהג בעתות משבר; איך לעמוד בניסיונות שאלוהים מאפשר בחיינו, ואיך לא להפוך אותם לפיתוי שיכשיל אותנו; איך להגיב לדבר אלוהים; איך להתנהג בשוויוניות —ללא משוא פנים— כלפי בני אדם; מהו ההבדל בין אמונה מתה לאמונה חיה ומושיעה. **תרגיל פתיחה- להכין טבלה של שימושים טובים ושימושים רעים אפשריים בלשוננו. בפסוקים הבאים מדבר יעקב על לשון מרוסנת. יעקב אינו רומז או קובע שהלשון היא [...]