הבן האובד

האב, הבן הסורר ומורה, והבן הצבוּע לוקס טו 32-11 שיעור ראשון — פסוקים 11 עד 18א מבוא הגענו למשל השלישי מתוך סדרה. האדון ישוע מספר ברצף שלושה משלים שכולם מבהירים את אותו עיקרון, אותו נושא, אותה נקודה מרכזית. כל משל שונה, אך כל אחד מכיל את אותם ארבעה מרכיבים: אובדן חיפוש מציאה שמחה במשל הראשון מסופר על כבש שאבד ונמצא; מיד אחריו בא הסיפור על מטבע שאבד ונמצא; וכעת — במשל שידוע בשם "הבן [...]

2019-11-10T09:25:55+02:00

לוקס פרק ט"ו 11-32: משל הבן האובד

לוקס ט”ו 11-32 הבן הסורר ומורה והאב הרחמן   המשלים של ישוע נאמרו לאור היחס המבזה, מתנכר ומשפיל של הפרושים והסופרים כלפי המוכסים ושאר החוטאים. ישוע המשיח השתתף בארוחה שמתי המוכס הזמינו אליה. הארוחה עם המוכסים והחוטאים נועדה כדי לחגוג את חזרתו בתשובה של מתי ולתת לשאר המוכסים והחוטאים הזדמנות פז לשמוע מדבר אלוהים, דבר שאחרים לא התנדבו לעשות עבורם. בעוד שמנהיגיו הרוחניים של העם צריכים להתמיד במאמציהם להביא את בשורת אלוהים לכל אדם [...]

2017-06-11T14:50:33+03:00

כותרת

עבור למעלה