האיגרת אל האפסים פרק א'

אפסים פרק א'   מי נקרא קדוש? מבוא באיגרת אל האפסים שאול מסביר את תכלית פועלו של אלוהים בעולם. השליח עושה זאת על מנת שהמאמינים יעריכו נכונה את חסדו של המשיח ואת גודל חשיבות עדות המאמין והקהילה בעולם. לפני שנלמד את הפסוקים, אסכם במספר משפטים את כל האיגרת. סיכום כללי יעזור לנו לזכור את תכלית האיגרת ולהתמקד בעיקר: אלוהים בחר את המאמינים עוד בטרם היווסד תבל. את כל אלה שאלוהים בחר הוא מחבר לגוף אחד [...]