שמואל א׳ פרק ט״ז

מבואהקטע שלפנינו מכיל הרבה פרטים קטנים, ואני מקווה שזה לא ירגיש לקורא חפרני מדי.?        למה פרטי הפרטים?משיח!  מפני שאנחנו נעקוב שלב־שלב, פסוק־פסוק, מילה־מילה אחרי אלוהים כשהוא מגלה לעם ישראל — ולנו — מיהו אביו של המשיח (או סבו של המשיח, אם אתם רוצים). זהו מאורע מכונן; אבן דרך;...•  כמו הקביעה כי המושיע יהיה זרע האישה (ברא' ג 15) — ואז השטן ידע כי הוא חייב לנסות לטמא כל רחם (ברא' ו);•  או כמו ההודעה שהקו [...]