מתי פרק ד' 12-22: שליחותו של ישוע בגליל

מתי ד' 12-22 שליחותו של ישוע בגליל כאמור, אנו לומדים את השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח בארץ. בשיעור שעבר למדנו מבשורת לוקס ד 16-30. ביום השבת, בבית הכנסת בנצרת, ישוע קרא ממגילת ישעיהו הנביא פרק סא את פסוק א וחצי מפסוק ב ואמר לשומעים שבאותו היום התגשמו ההבטחות שקרא. הנוכחים הבינו את משמעות דבריו של ישוע, ז"א שהוא המשיח המובטח בן האלוהים. הקהל לא האמין שישוע הוא המגשים של אותן הבטחות. הוא נדחה והוצא [...]