בראשית פרק כ'

בראשית פרק כ: אלוהים מגן על זרע ההבטחה   בראשית פרק כ. אברהם ואבימלך (ההגנה על הזרע) בפרק כ אנו מתוודעים לאירוע דומה לזה שהתרחש בפרק יב 10-20, ודומה (עם משתתפים אחרים) בפרק כו 6-12. בכל אחד מן המקרים אנו עדים למצב בו מלך חומד את אשתו של אחד מן האבות ומסכן בכך את הבטחת אלוהים להקים זרע מבורך מאברהם, יצחק ויעקב, אשר עתיד להושיע את בני האדם מקללת החטא. בלימוד מעמיק ניתן לגלות דברים [...]