בראשית פרק כ"ט

בראשית פרק כט: יעקב פוגש את רחל   בראשית פרק כט. יעקב פוגש את רחל (לאה) כל הנסיבות לעזיבת יעקב את בית הוריו וההליכה לפדן ארם קשורות לעצב, פחד וגעגועים. והנה, לפני שיעקב יצא מגבולות ארץ ההבטחה, נפגש עימו אלוהים בחלום (הסולם לשמים), ועודד את ליבו ורוחו להמשיך בדרך בה הוא הולך עם הבטחה ברורה שאלוהים עימו וכל הברכות שהבטיח אלוהים לאברהם ויצחק אביו, עוברות אליו ועתידות להתגשם בחייו ובחיי צאצאיו. כמה נאמן אלוהים. למרות [...]