בראשית פרק כ"ד

בראשית פרק כד: אברהם שולח את עבדו להביא אשה ליצחק   בראשית פרק כד. אברהם שולח את עבדו, זקן-ביתו להביא כלה לבנו יצחק פרק כד בבראשית הינו הפרק הארוך ביותר בספר בראשית. בפרק הנוכחי אברהם משלח את בכיר עבדיו לבית אחיו נחור בארם נהריים, כדי להביא ליצחק אשה. חלוקת הפרק: א. פתיחה: פסוק 1. ב. אברהם משביע את 'זקן ביתו', לקחת אשה ליצחק מבנות משפחתו בלבד: 2-9. ג. תפילתו של העבד ובקשת האות ליד באר [...]