ירמיה פרק כ"ד

ירמיה פרק כד': בטח וציית ירמיה פרק כד משל התאנים הטובות והרקובות רעיון מרכזי של הטקסט: משל התאנים הטובות והרקובות: מסר לבני יהודה שנשארו בירושלים או נסו למצרים: בל תחשבו שניצלתם – כל אלו שברחו מהוראת אלוהים ימותו. כותרת הדרשה: בטח וציית! רעיון מרכזי של הדרשה: ירמיה באזהרה אחרונה ואיום על הנשארים בירושלים שסרבו להיכנע לבבלים – נגזרתם מטובו של אלוהים. טובת ה' היא למצייתים לו באמונה. א. משל התאנים הטובות והרקובות: (כד 1-3). 1. [...]