חייו של הנביא אלישע

עלילות אלישע   מבוא היום רציתי שנלמד מאחד מנביאי התנ"ך. אני בכוונה אומר "ללמוד ממנו". — לא רק ללמוד "עליו". — לא רק להוסיף מידע. "ללמוד ממנו", כי זאת המטרה של כל דבר אלוהים:  שנלמד מתוכו... ▪        מה לעשות ומה לא לעשות; ▪        איך להגיב ואיך לא להגיב; ▪        מתי לדבר ומתי לשתוק; ▪        איך לנהל חיים בהתאם לרצון אלוהים. הנביא שממנו נלמד... לא כתב ספר; לא ידוע לנו על נבואות ארוכות־טווח שנתן; אנחנו [...]