חייו של הנביא אלישע

עלילות אלישע   מבוא היום רציתי שנלמד מאחד מנביאי התנ"ך. אני בכוונה אומר "ללמוד ממנו". — לא רק ללמוד "עליו". — לא רק להוסיף מידע. "ללמוד ממנו", כי זאת המטרה של כל דבר אלוהים:  שנלמד מתוכו... ▪        מה לעשות ומה לא לעשות; ▪        איך להגיב ואיך לא להגיב; ▪        מתי לדבר ומתי לשתוק; ▪        איך לנהל חיים בהתאם לרצון אלוהים. הנביא שממנו נלמד... לא כתב ספר; לא ידוע לנו על נבואות ארוכות־טווח שנתן; אנחנו [...]

2018-10-29T11:43:18+02:00

מתי פרק י"ז 9-21: תכלית אליהו וריפוי נער אחוז שד

מתי י"ז 9-21 (פסוקים מקבילים: מרקוס ט' 2-29, לוקס ט' 28-43) א. ישוע מסביר לתלמידיו אודות תכליתו של אליהו הנביא ב. כשלון התלמידים לרפא נער חולה. לאחר התגלותו של ישוע המשיח בהדר לעיני שלושה מתלמידיו על הר ההשתנות ירדו ישוע והתלמידים מן ההר כדי לחבור אל שאר התלמידים. בדרכם מטה המשיכו השלושה, פטרוס יוחנן ויעקב להגות ולשוחח על מה שראו. "…כשירדו מן ההר ציוה עליהם ישוע: "אל תספרו את המראה לאיש עד אשר יקום בן־האדם [...]

2017-03-13T10:49:53+02:00

מתי פרק י"ז 1-8: ישוע לובש הדר

מתי פרק י"ז 1-8 ישוע לובש הדר (פסוקים מקבילים: מרקוס ט' 2-13, לוקס ט' 28-36) בפרק ט"ז ישוע המשיח נשאל על ידי הפרושים והצדוקים להראות להם אות מהשמים כדי להוכיח להם שהוא המשיח בן האלוהים. הפרושים והצדוקים ראו ושמעו אודות נסים ואותות רבים שישוע עשה. כל רצונם היה להטריד את ישוע ולמצוא פסול כלשהו בו וזאת כדי להביא למאסרו. ישוע ענה להם ואמר: "…דור רע ומנאף מבקש לו אות, ואות לא יינתן לו מלבד אות יונה [...]

2017-03-13T10:47:37+02:00

כותרת

עבור למעלה