האיגרת אל הרומים – הקדמה

האיגרת אל הרומים – הקדמה – חיי שאול השליח ייטיב כל תלמיד חכם להכיר את שאול השליח, חייו ושירותו לפני שיילמד את האיגרת של שאול אל הרומים. שאול השליח ככל הנראה כמו רבים בישראל, נקרא בשם המלך שאול אשר גם היה בן לאותו השבט – שבט בנימין (אל הפיליפים ג 5). לפי כתביו של ג'רום מהמאה הרביעית לספירה, מוצאם של הוריו של שאול השליח מן הכפר גוש חלב שבגליל העליון, מצפון מערב לצפת על כביש [...]

2017-03-09T08:35:49+02:00

האיגרת אל הרומים פרק א'

אל הרומים פרק א' פסוקים 1-7 לאחר שבשיעור שעבר למדנו אודות חייו של שאול השליח, אנו כעת מוכשרים מעט יותר להבין יותר לעומק את משמעות המילים שבהם שאול מתאר את עצמו ומעמדו לפני אלוהים. וכן להעריך כראוי את עומק חסד אלוהים בישועת בני האדם. איגרת שאול אל הרומים היא המסר המתאר בקצרה את כל העיקר שאלוהים היה חפץ לומר לאדם. הפסוקים שאנו עתידים לקרא ילמדו אותנו אודות אפסותו של האדם, ולעומת זאת אודות צדקתו, אהבתו [...]

2017-03-09T08:37:52+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ב'

רומים פרק ב' פסוקים 1-16 שאול השליח מקדיש את שלושת הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים כדי להוכיח שכל אדם, מאז הבריאה, בין אם יהודי או גוי, נמצא אשם לפני אלוהים הצדיק. ניתן לחלק את שלושת הפרקים הראשונים על פי החלוקה הבאה: א. חטאם של הגויים חסרי התרבות (א 18-32). ב. חטאם של יהודים, גויים יראי אלוהים ונושעים [בעלי התורה והמוסר הגבוה (ב 1-29) ג. סיכום: משפט אלוהים על כלל האנושות – כולם חייבים לפני אלוהים [...]

2017-03-09T08:38:48+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ג'

אל הרומים פרק ג' פסוקים 1-20. לאורך שני הפרקים הראשונים שאול השליח מלמד ומוכיח בכשרון רב שיהודים וגויים נמצאים אשמים במידה שווה לפני אלוהים. הגויים עשו את הרע בעיני אלוהים בשעה שלא ידעו את התורה – התעלמו מקיום בריאתו של אלוהים ופעלו נגד המצפון שברא בכל אדם. היהודים עשו את הרע בעיני אלוהים – גם אם חטאו במחשבתם – זאת בשעה שתורת אלוהים בידם. שימו לב לדבריהם של האדון ישוע ויוחנן המטביל לפרושים, סופרים וסתם [...]

2017-03-09T08:40:17+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ד'

אל הרומים פרק ד' בפרק ג שאול מוכיח שצדקת אלוהים התבססה מאז ומתמיד על אמונה באלוהים כמושיע מכפר חטאים. התורה, למרות כל מעלותיה, מעולם לא ניתנה כדי לכפר חטאים. התורה מגדירה מהו חטא. התורה מציינת את טוהרו וקדושתו של אלוהים. את אופיו ותכונותיו שעל פיהם אנו צריכים לחיות. התורה מחנכת את כל הכפופים לה לחיי טוהר וקדושה המכבדים את אלוהים. התורה לא יכולה להושיע! התורה מצביעה על המושיע ומגדירה את זהותו – ישוע המשיח. לראיה, [...]

2017-03-09T08:43:01+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ה

אל הרומים פרק ה שלום עם אלוהים הדגש העיקרי באיגרת של שאול אל הרומים היא שהדרך לאלוהים טמונה באמונה. שאול פותח את האיגרת ומסביר שכל בני האדם חוטאים (א 18 – ג 20). שאול מפרט את חטאיהם של הגויים (א 18-32) וכמובן גם את חטאיהם של היהודים (ב 1 – ג 8). לאחר מכן שאול השליח מסכם ומוכיח שכל בני האדם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים (ג 9-20). לאחר שהוכיח לשומעיו שאדם אינו יכול להצדק לפני [...]

2017-03-09T08:44:24+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ו'

אל הרומים פרק ו' איחוד עם המשיח במותו ותחייתו כאשר שאול כותב את איגרתו, נראה שבמהלך הכתיבה הוא שואל את השאלות שהוא יודע שיעלו במחשבותיהם של שומעיו. אל תשכחו ששאול בא מרקע פרושי והיה בעל ניסיון עשיר בכל הנוגע להתחכמות עם אלוהים… כל השאלות ששאול מעלה על כתב עלו גם במחשבתו כאשר חקר את משיחיותו ואלוהותו של ישוע לאחר שנושע. לאורך פרקים ג 20 עד ה 21 שאול השליח לימד והסביר את עיקרון ההצדקה על [...]

2017-03-09T08:45:31+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ז'

אל הרומים פרק ז' מתים לתורה: דוגמא מחיי הנישואים בפרק ו שאול השליח התמקד על האחדות שיש למאמין עם האדון ישוע. אחדותנו עם האדון היא כל כך אדוקה, עד כי ניתן לומר שהאדם הישן [האני שלפני הישועה] מת, וברגע הישועה נעור אדם חדש, אשר כל מעייניו זה לעשות את רצון אלוהים. מסיבה זו הישועה נקראת גם "לידה מחדש", והנושע נקרא "בריאה חדשה" (יוחנן ג 3-4, אל הגלטים ה 15, קור"ב ה 17). כל רצונותיי שהיו [...]

2017-03-09T08:46:25+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ח'

אל הרומים פרק ח' אי- אפשר להבין כראוי את פרק ח' באיגרת לרומים בלי לקשור אותו לשבעת הפרקים הקודמים לו. כוחה של המציאות שפרק ח' מתאר יתברר לך רק אחרי שתתמודד עם הנאמר בפרקים א'-ז'. רק כאשר תראה את עצמך כחוטא אבוד וחסר תקנה (פרקים א'-ג'), רק כאשר תלמד לבטוח כמו שבטח אברהם אבינו בהבטחת אלהים שכמעט לא תיאמן – במקרה שלך בהבטחה שאלהים יקבל אותך על אף חטאיך בזכות ישוע ובכוח מותו ותקומתו עבורך [...]

2017-03-09T08:47:30+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ט' – י' 13

אל הרומים פרק ט' – י' 13 תכנית אלוהים עבור ישראל מבוא   באיגרת ששאול שולח לקהילה ברומא הוא מסכם את עקרונות הישועה, הצדקה והחסד של אלוהים לכלל בני האדם.   שאול מבהיר במילים פשוטות, בהסתמך על הכתוב בתנ"ך, שכל בני האדם חוטאים ועברו על מצוות אלוהים. בני האדם (גויים ויהודים כאחד) אינם מסוגלים "לרכוש" במעשיהם הטובים את ישועתם. על פי אמת הצדק של אלוהים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ראויים למוות. למרות זאת, אלוהים [...]

2017-03-09T08:50:19+02:00

כותרת

עבור למעלה