חג תנופת העומר

חג תנופת העומר – חג התקומה חג תנופת העומר אינו נחוג בקרב רוב בני ישראל! החג המסמל תקווה כה גדולה, הינו חג אשר ממנו מתעלמים ביותר. החג המהווה נקודת יחוס לחג השבועות אינו מוזכר אפילו בתוכנית הלימודים בבתי הספר הממלכתיים ־ נכון לאמצע שנות האלפיים, אני מתכוון לחג תנופת העומר! חג שהתגשם בתקומתו של ישוע מן המתים. כידוע לנו, רשימת "החגים היהודיים" המחויבים בתורה נמצאת בספר ויקרא כ"ג. למדנו שכל החגים מהווים צל וסמל לתוכנית [...]