תהילים י"ד: הסכנה בהכחשת קיומו של אלוהים

  ספר תהילים פותח בהבדל המהותי בין יראי אלוהים (צדיקים), לאלו המתכחשים לקיומו של אלוהים או לריבונותו על חייהם ועל מעשיהם (רשעים). הניגוד בין השניים נמשך לאורך כל ספר תהילים. דוד המלך מתמקד במזמור זה על האנשים המתנהגים ופועלים כאילו אין אלוהים בעולם ולא יצטרכו לתת דין וחשבון על מעשיהם. אותם אנשים אינם מאמינים שיהוה, אלוהי התנ"ך הוא הבורא הריבון שכולם חייבים לחיות על פי רצונו ולפאר את שמו. אנשים אלו פועלים על פי [...]